Nabór kandydatów na kurs motorniczego tramwaju


TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.
ogłaszają nabór kandydatów na kurs
MOTORNICZEGO TRAMWAJU.

Na zgłoszenia czekamy w Dziale Kadr i Szkolenia do 31 lipca 2017 r.

Cena kursu – 6.200 zł

Planowana data rozpoczęcia kursu – 21.08.2017 r.

Czas trwania kursu - ok. 3 miesiące


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 • ukończone 21 lat,
 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • niekaralność.

Osoby, które po ukończonym kursie uzyskają uprawnienia do kierowania tramwajami mogą ubiegać się o zatrudnienie w Tramwajach Śląskich S.A.

RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW MOTORNICZEGO:

 • prowadzenie i obsługa tramwaju zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym oraz przepisami wewnętrznymi,
 • prowadzenie sprzedaży biletów jednorazowych w czasie godzin pracy,
 • realizowanie kursów zgodnie z rozkładem jazdy,
 • pełnienie służby w ubiorze służbowym,
 • kulturalna obsługa pasażerów.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie na kurs wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym i komunikacji, życiu i zdrowiu, mieniu oraz wiarygodności dokumentów.

Dokumenty należy składać w terminie do 31.07.2017 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 31.
Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Szkolenia Motorniczych – tel. 32 266 50 97

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies