Nabór na stanowisko – starszy inspektor Działu Księgowości Majątkowej

Tramwaje Śląskie S.A. ogłasza nabór na stanowisko:

STARSZY INSPEKTOR DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MAJĄTKOWEJ


Ramowy zakres obowiązków:

 • kontrola, dekretacja i księgowanie dokumentów;
 • bieżąca kontrola i uzgadnianie wskazanych kont księgowych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • przygotowanie sprawozdań dla GUS;
 • sporządzanie informacji do sprawozdań finansowo-podatkowych;
 • sporządzanie analiz, zestawień oraz raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie – ekonomia (preferowana specjalność rachunkowość);
 • dobra znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości;
 • umiejętność pracy z komputerem w tym obsługi programów księgowych, praktyczna znajomość pakietu MS Office (przede wszystkim Excel);
 • niekaralność.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w księgowości,
 • samodzielność, komunikatywność, sumienność i dokładność, umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość obsługi programów w systemie finanse-księgowość,
 • umiejętność ustalania priorytetów, dotrzymywania terminów oraz planowania i koordynowania pracy własnej.

Wymagane dokumenty:

 • CV (życiorys) oraz list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do 31.08.2017 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 29/30.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies