Uwaga kierowcy! Kolejny etap prac w Rudzie Śląskiej

18.08.2017

Prace modernizacyjne torowiska tramwajowej linii nr 9 w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu wchodzą w kolejną fazę. W poniedziałek 21.08.2017 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Niedurnego i Chorzowskiej i wykonawca przystąpi do robót w obrębie tego skrzyżowania.

Roboty będą prowadzone przy utrzymania ruchu kołowego na skrzyżowaniu, jednak przy ograniczeniu go do jednego pasa w każdą stronę. Dlatego też prace zostaną podzielone na dwa podetapy.

W pierwszej kolejności zostanie wykonane torowisko po północnej stronie skrzyżowania na przedłużeniu obecnie trwających robót w ciągu ul. Niedurnego. – Dlatego w pierwszej kolejności ta część skrzyżowania zostanie wyłączona z ruchu kołowego, a samochody skierowane zostaną na jeden pas po południowej stronie skrzyżowania – wyjaśnia rzecznik Tramwajów Śląskich S.A. Andrzej Zowada. Ruch na skrzyżowaniu sterowany będzie sygnalizacją świetlną.

W drugim podetapie, roboty będą prowadzone na południowej części skrzyżowania, natomiast ruch w dwóch kierunkach zostanie przerzucony na północną jego część, od strony ul. Pokoju. Ruch pieszy w trakcie robót będzie odbywał się jak do tej pory, bez zakłóceń.

– Rozwiązanie to zapewne będzie powodować, iż w tym miejscu będą się tworzyć korki, jednak zależało nam na tym, by – przy utrzymaniu ruchu jednokierunkowego na części ul. Niedurnego – utrzymać przejezdność dla wszystkich relacji na tym ważnym skrzyżowaniu – mówi Andrzej Zowada.

Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej to jedno z zadań „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską. Zgodnie z zapisami umowy, wykonawca ma zrealizować całość robót do połowy października br.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies