Nabór na stanowisko – starszy inspektor ds. inwestycji

Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna

ogłasza nabór na stanowisko:

STARSZY INSPEKTOR DS. INWESTYCJI


Ramowy zakres obowiązków:

 • przygotowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych, regulaminem udzielania zamówień i aktów wykonawczych okołoustawowych bądź w trybie opartym o przepisy kodeksu cywilnego
 • uzyskiwanie zgłoszeń (karty IPI) dotyczących budowy nowych i ulepszania istniejących obiektów oraz zakupów inwestycyjnych
 • nadzór funkcjonalny nad prowadzonymi zadaniami, ich odbiór oraz przekazanie na majątek Spółki
 • przygotowywanie projektów umów oraz opiniowanie umów przedkładanych przez wykonawców/dostawców dotyczących prowadzonych zadań inwestycyjnych
 • rejestrowanie i sprawdzanie faktur dotyczących realizowanych zadań
 • obsługa sekretariatu Dyrektora ds. inwestycji w tym: prowadzenie ewidencji poczty przychodzącej                  i wychodzącej

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, (licencjat) lub średnie w trakcie kontynuowania nauki na uczelni wyższej
 • bardzo dobra praktyczna znajomość MS EXcel

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów z zakresu prawa gospodarczego, ustawy o zamówieniach publicznych oraz wymogów formalno-prawnych związanych z działalnością inwestycyjną
 • biegła znajomość obsługi komputera w środowisku WINDOWS, pakiet MS Office
 • samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność ustalania priorytetów, dotrzymywania terminów oraz planowania i koordynowania pracy własnej.

Wymagane dokumenty:

 • CV (życiorys) oraz list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do 10.10.2017 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 29/30.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies