Strażacy i tramwajarze ćwiczyli w Bytomiu

26.09.2017

W poniedziałek 25.09.2017 r. na terenie zajezdni Rejonu nr 3 Tramwajów Śląskich S.A. w Bytomiu obyły się zakładowe ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Ćwiczenia składały się z czterech elementów.

Tematem akcji ćwiczebnej była „Realizacja Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w zagrożeniach nie militarnych w Tramwajach Śląskich S.A. – Rejon nr 3”. Ćwiczenia realizowane były w ramach 5-letniego „Planu Szkolenia z Powszechnej Samoobrony Ludności” oraz „Planu zamierzeń OC na 2017 rok w Tramwajach Śląskich S.A.”. Ćwiczenia przeprowadzone zostały przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej, służb porządkowych oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bytomiu.

Scenariusz akcji zakładał wystąpienie bezpośrednio po sobie kilku zdarzeń niebezpiecznych. Pierwszym było potrącenie pieszego przez tramwaj, które wymagało współpracy służb torowych i sieciowych Tramwajów Śląskich S.A. ze strażacką Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą (JRG). Drugim elementem był pożar tramwaju, którego nie były w stanie opanować Zakładowe Formacje Obrony Cywilnej (ZFOC), wymagający interwencji JRG. Trzecie zadanie związane było z wystąpieniem pożaru w budynku administracyjno-biurowym, przy którym ćwiczono ewakuację pracowników i współpracę ZFOC z JRG. Ostatnim elementem było szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla pracowników spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Ćwiczenia ocenione zostały pozytywnie, podobnie jak przygotowanie pracowników Tramwajów Śląskich S.A. i funkcjonujących w Rejonie nr 3 w Bytomiu Zakładowych Formacji Obrony Cywilnej. Akcja przyniosła też szereg wniosków, które w razie wystąpienia rzeczywistego zagrożenia, powinny skutkować sprawnym działaniem i efektywną współpracą ze służbami ratunkowymi.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies