Nabór na stanowisko – starszy inspektor ds. ruchu

Tramwaje Śląskie S.A. ogłasza nabór na stanowisko:

STARSZY INSPEKTOR DS. RUCHU


Ramowy zakres obowiązków:

 • prowadzenie prac związanych z rejestracją i terminowym obiegiem dokumentacji;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z pracą działu ruchu;
 • ewidencjonowanie i weryfikowanie merytorycznej dokumentacji ruchowej wpływającej z Rejonów;
 • kontrola rejonowych działów ruchu  w zakresie prowadzonej sprawozdawczości;
 • kontrola punktualności i regularności kursowania taboru komunikacyjnego oraz kontrola jego oznakowania, czystości i stanu technicznego;
 • kontrola informacji dla pasażerów w pojazdach i na przystankach;
 • ścisła współpraca i współdziałanie z dyspozytorami rejonowymi i Centralną Dyspozytornią;
 • powadzenie dokumentacji związanej z karami umownymi nałożonych przez organizatora komunikacji;
 • znajomość rozkładów jazdy w zakresie ilości pociągów i rodzaju taboru na poszczególnych liniach i w poszczególnych Rejonach;
 • prowadzenie analizy czasu pracy motorniczych;
 • dokonywanie rozliczeń związanych ze sprzedażą biletów przez motorniczych w ramach systemu ŚKUP;
 • archiwizacja dokumentów;
 • rozliczanie czasu pracy pracowników działu w systemie Impuls;
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • znajomość obsługi komputera i programów komputerowych z zakresu MS Office (Word, Excel), mile widziana znajomość programu Impuls;

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, komunikatywność, sumienność i dokładność, umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym, instrukcji dla służby ruchu, taryfy i regulaminu przewozu KZK GOP;

Wymagane dokumenty:

 • CV (życiorys) oraz list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do 24.11.2017 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 29/30.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies