Tramwaje Śląskie z umową o dofinansowanie projektu inwestycyjnego

11.12.2017

To był niezwykle ważny moment dla spółki Tramwaje Śląskie S.A. W poniedziałek 11.12.2017 r. podpisana została z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowa o dofinansowanie dla etapu I „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”.

Projekt przygotowany przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. podzielony został na trzy etapy, jego wartość ogółem szacowana jest na 1.088.188.015 zł, przy czym maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 885.000.000 zł. Szacunkowa kwota dofinansowania na ten moment wynosi 562.577.544,63 zł. W ramach projektu gruntownie zmodernizowanych zostanie ponad 100 km istniejących torowisk, powstanie ok. 20 km nowych torów a do obsługi linii trafi co najmniej 45 nowych tramwajów.

W poniedziałek 11.12.2017 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele spółki Tramwaje Śląskie S.A. z prezesem Zarządu Bolesławem Knapikiem na czele podpisali umowę o dofinansowanie etapu I projektu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentowanym przez dyrektora Przemysława Gorgola. W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli również m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Witold Słowik i Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

Etap I „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” obejmuje 26 zadań infrastrukturalnych, zadanie związane z zakupem taboru oraz zadanie dotyczące zakupu specjalistycznych pojazdów technicznych. Wśród zadań infrastrukturalnych 24 obejmują modernizację istniejących linii w 10 miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pierwsze z tych zadań zostało już zrealizowane – to fragment torowiska linii nr 9 wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu. Drugie w kolejności zadanie – w Starym Sosnowcu, wzdłuż ul. Piłsudskiego – jest w trakcie realizacji, a umowy na realizację dwóch kolejnych odcinków – na ul. Katowickiej w Bytomiu i ul. Bytomskiej w Świętochłowicach – zostały podpisane. Kilka postępowań przetargowych się toczy, a niebawem ogłoszone zostaną następne.

W ramach etapu I projektu Spółka planuje również zakup nowych tramwajów. W styczniu 2018 r. ogłoszone zostaną wyniki przetargów, mających wyłonić wykonawców, którzy dostarczą nowe tramwaje dla spółki Tramwaje Śląskie S.A. Firma zakupi również 3 pojazdy specjalistyczne (2 sieciowe i 1 torowy). Ważnym elementem etapu I projektu są również dwa zadania rozwojowe, związane z budową nowych linii tramwajowych – wzdłuż ul. Grundmana w Katowicach oraz w sosnowieckiej dzielnicy Zagórze. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dla etapu I projekt wynosi 623.603.150 zł, a poziom dofinansowania obecnie określony jest na poziomie 63,07 %, co daje szacunkową kwota dofinansowania w wysokości 393.332.262,09 zł.

To już drugi projekt inwestycyjny naszej Spółki dofinansowany środkami Unii Europejskiej. W poprzednim rozpoczęliśmy gigantyczną przemianę naszej infrastruktury, zapowiadając, że to dopiero pierwszy krok, a kolejne będziemy stawiać w następnych latach. Przygotowanie tego projektu i wniosku o unijne dofinansowanie kosztowało nas wiele pracy, ale oto mamy efekt – podpisaliśmy umowę, a pierwsze inwestycje są w trakcie realizacji – mówił prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A. Bolesław Knapik.

– Cieszę się, że Aglomeracja zyskuje szansę na modernizację i rozwój sieci tramwajowej. Wiemy, że znaczna jej część wymaga jeszcze modernizacji i to się będzie działo, ale cieszy również, że sieć tramwajowa zyska nowe fragmenty. Te zadania spowodują, że komunikacja będzie sprawniejsza, wygodniejsza, szybsza, co będzie się przekładać na wzrost liczby pasażerów, a jednocześnie pozytywnie wpływać na środowisko naturalne – powiedział minister Witold Słowik.

Podpisana dziś umowa gwarantuje dofinansowanie „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Spółka Tramwaje Śląskie S.A. przygotowuje się również do podpisania umów na dwa kolejne etapy tego projektu.

Zestawienie zadań etapu I projektu pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”.

 • Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu.
 • Przebudowa  infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Małobądzkiej w Będzinie na odcinku od Ronda Czeladzkiego do granicy z Sosnowcem.
 • Przebudowa infrastruktury tramwajowej od granicy z Będzinem do pętli “Będzińska” w Sosnowcu. Przebudowa pętli “Będzińska” w Sosnowcu wraz z rozjazdami tramwajowymi oraz przebudowa  infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Będzińskiej na odcinku od ul. Zagłębia Dąbrowskiego do ul. Staropogońskiej.
 • Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu.
 • Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego w ciągu ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej od skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Kasprzaka do skrzyżowania ul. Kasprzaka i ul. Zaplecze.
 • Budowa i modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86.
 • Modernizacja  infrastruktury torowo – sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie.
 • Przebudowa infrastruktury tramwajowej  w ciągu ul. Bytomskiej w Świętochłowicach, od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. Krasickiego.
 • Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Hajduckiej w Chorzowie.
 • Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Zabrzu, wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz z odgałęzieniami.
 • Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Julka w Zabrzu wraz z torowiskiem do przejazdu przez ul. Stara Cynkownia w Bytomiu.
 • Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od ul. Modrzewskiego do ul. Baczyńskiego.
 • Przebudowa torowiska od przystanku Arki Bożka do ul. Siemianowickiej w Bytomiu.
 • Przebudowa torowiska tramwajowego w Bytomiu w ul. Katowickiej na odcinku od pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej (dobudowa drugiego toru).
 • Przebudowa torowiska w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z ul. Sądową w Bytomiu.
 • Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek.
 • Modernizacja torowiska tramwajowego w Chorzowie w ul. Powstańców od Rynku do ul. B. Chrobrego wraz z siecią.
 • Przebudowa przejazdu drogowo – tramwajowego ul. Knurowskiej z ul. Wolności na granicy miast Gliwic i Zabrza.
 • Przebudowa torowiska w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Miarki.
 • Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania ul. Wolności z ul. Floriana (Browaru) do granicy z Rudą Śląską.
 • Przebudowa  infrastruktury tramwajowej  wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej.
 • Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej.
 • Wymiana 4 szt. rozjazdów na pętli tramwajowej Chebzie w Rudzie Śląskiej.
 • Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna w Katowicach. Połączenie dwóch magistralnych linii tramwajowych funkcjonujących w układzie wschód – zachód biegnących ul. Chorzowską oraz ul. Gliwicką.
 • Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców.
 • Modernizacja układu torowo – sieciowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie.
 • Zakup taboru tramwajowego do obsługi komunikacji tramwajowej na zmodernizowanych i wybudowanych odcinkach infrastruktury  na obszarze działania Tramwajów Śląskich S.A.
 • Zakup pojazdów specjalistycznych i technicznych

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies