22/23.02.2018 r. prace w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie

W związku z pracami w ciągu ul.3 Maja w Chorzowie w nocy z dnia 22/23.02.2018 r. w godz.: 23:50 – 03:35 nastąpi zmiana organizacji ruchu tramwajowego.

Linia nr 1

od strony Gliwic

kursować będzie na trasie: Gliwice zajezdnia – Ruda Śląska Chebzie pętla

od strony Katowic

kursować będzie na trasie Chorzów Metalowców – Katowice Plac Miarki – Zawodzie zajezdnia – Chorzów Stadion Śląski

Na trasie: Chorzów Rynek – Ruda Śl. Chebzie pętla zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza T-1 kursująca zgodnie z tramwajowymi rozkładami jazdy wg poniższego:

Kierunek Chebzie Pętla: Chorzów Rynek (autobusowy) – Chorzów Metalowców (autobusowy) – Chorzów Targowisko (tramwajowy) – Chorzów Styczyńskiego (tramwajowy) – Chorzów Wodociągi (tramwajowy) – Chorzów Szarlociniec (tymczasowy) – Chorzów Pokoju (tymczasowy) – Świętochłowice Lipiny Skrzyżowanie (autobusowy) – Świętochłowice Lipiny Szpital (tymczasowy) – Świętochłowice Lipiny Kościół (tymczasowy) – Świętochłowice Lipiny Targowisko (autobusowy) – Świętochłowice Lipiny Zakłady Silesia (tymczasowy) – Ruda Chebzie Pawła (tymczasowy)– Ruda Chebzie Pętla (autobusowy)

Kierunek Chorzów Rynek: Ruda Śląska Chebzie Pętla (autobusowy) – Ruda Chebzie Pawła (tramwajowy) – Świętochłowice Lipiny Zakłady Silesia(tramwajowy) – Świętochłowice Lipiny Targowisko (tramwajowy) – Świętochłowice Lipiny Kościół (tramwajowy) – Świętochłowice Lipiny Szpital (tymczasowy) – Świętochłowice Lipiny Skrzyżowanie (tramwajowy) – Chorzów Pokoju (tramwajowy) – Chorzów Szarlociniec (tramwajowy) – Chorzów Wodociągi (tramwajowy) – Chorzów Styczyńskiego(tramwajowy) – Chorzów Floriańska (tramwajowy) – Chorzów Metalowców (tymczasowy – Chorzów Rynek (autobusowy).

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies