Umowa podpisana – nowe tramwaje przyjadą z Poznania

8.03.2018

10 nowych jednoczłonowych tramwajów dla Tramwajów Śląskich dostarczy Modertrans Poznań. Dziś w Chorzowie podpisano umowę opiewającą na niespełna 29 mln zł netto. Modertrans na realizację zadania ma czas do końca czerwca 2020 r.

Umowa, którą podpisali dzisiaj (8.03.2018 r.) Jarosław Bakinowski i Piotr Pawlak, Wiceprezesi Zarządu Modertrans Poznań Sp. z o.o. oraz Bolesław Knapik, Prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A. i Jacek Kaminiorz, Dyrektor ds. Ruchu, obejmuje dostawę 10 nowych wagonów jednoczłonowych, z czego 2 będą tramwajami dwukierunkowymi. Umowa zawiera również prawo opcji, z którego spółka Tramwaje Śląskie S.A. będzie mogła skorzystać, domawiając dodatkowo maksymalnie 5 wagonów jednokierunkowych o tych samych parametrach. Zgodnie z zapisami umowy, ostatni z zamówionych tramwajów ma zostać dostarczony do Tramwajów Śląskich najpóźniej do końca czerwca 2020 r.


Od lewej stoją: Jacek Kaminiorz Dyrektor ds. Ruchu spółki Tramwaje Śląskie S.A., Bolesław Knapik Prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A., Jarosław Bakinowski Wiceprezes Zarządu Modertrans Poznań       Sp. z o.o., Piotr Pawlak Wiceprezes Zarządu Modertrans Poznań Sp. z o.o.

 

To zamówienie jest kolejnym krokiem w prowadzonym przez Tramwaje Śląskie od kilku lat procesie wymiany taboru. Wprawdzie nie jest duże i obejmuje krótkie, kilkunastometrowe wagony, jednak mamy i takie potrzeby taborowe. Nie wszędzie bowiem potrzebny jest wieloczłonowy, kilkudziesięciometrowy tramwaj. Są linie, jak 38 w Bytomiu, czy 24 w Sosnowcu, gdzie lepiej sprawdzi się wagon krótki – wyjaśniał Bolesław Knapik, Prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Pierwszy taki wagon

Dla Tramwajów Śląskich zaoferowaliśmy nowoczesne tramwaje, których konstrukcja i design zewnętrzny bazują na rozwiązaniach z pojazdów Moderus Gamma. Będą to pojazdy prawie w 50% niskopodłogowe, wsparte na nowoczesnych wózkach trakcyjnych. Wnętrze  tramwaju będzie wypadkową komfortu, bezpieczeństwa i ergonomii. Dla pasażerów, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zostaną zainstalowane takie udogodnienia jak: klimatyzacja, ładowarki USB, rampa ułatwiająca wjazd wózków do tramwaju, inteligentne urządzenia wizualnej i fonicznej informacji pasażerskiej, drzwi odskowo-przesuwne i wiele innych. Nie zapomnimy z Zamawiającym o motorniczych. Kabina zostanie wyposażona m.in. w wygodny fotel ze zintegrowanym zadajnikiem jazdy i konsolą z podstawowymi przyciskami, wielofunkcyjne panele dotykowe, niezależną klimatyzację oraz bramkę bezpieczeństwa chroniącą motorniczego w przypadku kolizji – poinformował Jarosław Bakinowski, Wiceprezes Zarządu Modertrans Poznań.

Nowych tramwajów będzie więcej

Zakup 10 wagonów jednoczłonowych z poznańskiego Modetransu to realizacja pierwszego z dwóch zadań taborowych, realizowanego przez Tramwaje Śląskie projektu inwestycyjnego. Obok krótkich wagonów tramwajowa Spółka zamówi również wagony wieloczłonowe, o dwóch długościach – w przedziale 22-25 metrów oraz 30-32 metry. Przetarg na tramwaje wieloczłonowe zakłada zakup 27 tramwajów krótszych (z opcją dodatkowych 5 sztuk) oraz 8 wagonów dłuższych. – Jesteśmy na ostatniej prostej przed ogłoszeniem wyników tego przetargu. Jestem przekonany, że stanie się to jeszcze w marcu – zapowiada Prezes Bolesław Knapik. Na zakup tramwajów wieloczłonowych spółka Tramwaje Śląskie S.A. zamierza przeznaczyć blisko 242,5 mln zł netto.


Zakup nowych tramwajów to element „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura. Wartość wszystkich zadań przewidzianych do realizacji szacowana jest na niespełna 1,1 mld zł, z czego środki kwalifikowane to 885 mln zł brutto, a kwota dofinansowania wynosi ponad 562,5 mln zł.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies