Nabór na stanowisko – specjalista / starszy inspektor / inspektor ds. technicznych (1 etat)

Spółka Tramwaje Śląskie S.A.

ogłasza nabór na stanowisko (1 etat):

SPECJALISTA / STARSZY SPECJALISTA / INSPEKTOR DS.  TECHNICZNYCH

(miejsce pracy: Chorzów)


Ramowy zakres obowiązków:

 • nadzorowanie i prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką taborem pozaliniowym,
 • współudział w przeprowadzaniu procedury wyboru dostawcy paliwa dla całego taboru pozaliniowego Spółki i nadzór nad prawidłową realizacją umów na dostawę paliwa,
 • nadzorowanie gospodarki paliwowej wszystkich pojazdów taboru pozaliniowego Spółki,
 • prowadzenie zagadnień związanych z wynalazczością,
 • nadzór funkcjonalny nad przestrzeganiem w komórkach organizacyjnych Spółki przepisów dozoru technicznego oraz norm i zasad z zakresu bezpiecznej pracy urządzeń technicznych podlegających dozorowi,
 • sporządzanie i przekazywanie do GUS sprawozdań w zakresie zużycia paliw i wytwarzania energii cieplnej na podstawie danych uzyskanych z komórek organizacyjnych Spółki,
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami spraw związanych z ochroną przeciwpożarową, konserwacją i utrzymaniem budynków, budowli i pomieszczeń użytkowanych przez komórki organizacyjne za wyjątkiem Rejonów/Zakładów w tym utrzymania czystości,
 • prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych (oleje smarowe) objętych zwolnieniem z akcyzy.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość obsługi komputera i programów komputerowych z zakresu MS Office (Word, Excel),
 • samodzielność, komunikatywność, sumienność i dokładność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • Ø CV (życiorys) oraz list motywacyjny opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na dobrowolne przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • Ø kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej.

Dokumenty należy składać w terminie do 10 maja 2018 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 29.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie informujemy, że niewykorzystane dokumenty aplikacyjne będzie można odebrać w terminie do 30 dni licząc od upływu terminu składania dokumentów. Po tym terminie dokumenty będą podlegały zniszczeniu.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies