Nabór na stanowisko – specjalista ds. budowlanych

Spółka Tramwaje Śląskie S.A.

ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DS. BUDOWLANYCH


Ramowy zakres obowiązków:

 • cykliczne dokonywanie przeglądów wszystkich budynków użytkowanych przez Spółkę;
 • określanie potrzeb remontowych;
 • nadzorowanie sposobu prowadzenia dokumentacji wynikającej z przepisów prawa budowlanego;
 • monitorowanie stanu technicznego obiektów budowlanych;
 • nadzorowanie wykonawstwa remontów budowlanych;
 • nadzorowanie realizacji zadań inwestycyjnych;
 • przeprowadzanie odbiorów wykonanych zadań;
 • przygotowanie zadań zakończonych do przekazania na majątek Spółki;
 • przekazywanie dokumentacji i dokumentów realizacyjnych użytkownikom;
 • opiniowanie umów przedkładanych przez wykonawców/dostawców;
 • sprawdzanie faktur dotyczących realizowanych zadań.

Wymagania:

 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do nadzorowania kierowania robotami bez ograniczeń
 • znajomość obsługi komputera oraz kosztorysowania budowlanego;
 • zdolność do pracy na wysokościach.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane;
 • CV i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać w terminie do 19 czerwca 2018 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 29.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych zbieranych w celu prowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego będzie spółka Tramwaje Śląskie S.A z siedzibą w Chorzowie. Dane przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować można się pod adresem email: iod24@agileo.it.  Zebrane w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 6 miesięcy od wyboru kandydata. Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: kadry@tram-silesia.pl oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies