Owocne szkolenie obrony cywilnej

25.06.2018

Zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, spółka Tramwaje Śląskie S.A. organizuje swoim pracownikom cykliczne szkolenia. Tegoroczne odbyło się w Myszkowie i Częstochowie.


Choć dla spółki Tramwaje Śląskie S.A. priorytetem są codzienne obowiązki – realizowanie zadań przewozowych, modernizacje czy remonty – to jednak i kwestia obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego nie pozostaje zapomniana. Dowodem na to mogą być m.in. coroczne szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zagrożeniach niemilitarnych, organizowane dla pracowników firmy we współpracy z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, okolicznymi Wojskowymi Komendami Uzupełnień, Wydziałami Zarządzania Kryzysowego Urzędów Miast oraz Ligą Obrony Kraju.

W ramach szkoleń, kadra kierownicza Spółki odwiedza również duże przedsiębiorstwa i instytucje, które na wysokim poziomie wdrażają rozwiązania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W tym roku głównym punktem szkolenia była wizyta w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. – Tu, poza szkoleniem teoretycznym, istotą były zajęcia praktyczne strażaków, które mogliśmy obserwować i analizować, a nawet dodać coś ze swojego doświadczenia, co może zaowocować w sytuacjach kryzysowych – zauważa rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A. Andrzej Zowada.

Celem szkolenia było m.in. doskonalenie umiejętności reagowania na zagrożenia niemilitarne, poznanie i doskonalenie sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wypracowanie procedur reakcji kierownictwa spółki Tramwaje Śląskie S.A. w przypadku wystąpienia zagrożeń oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich. Ten ostatni element ćwiczony był na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Myszkowie, a zwieńczony został rywalizacją sportową w dwóch kategoriach – karabinu kbkAK oraz pistoletu wojskowego. – Cykliczność szkoleń powoduje, że i w tym zakresie nasza kadra notuje coraz lepsze wyniki, co z nieukrywaną satysfakcją podkreślają przedstawiciele Wojskowych Komend Uzupełnień oraz Ligi Obrony Kraju, którym dziękujemy za owocną współpracę – mówi Andrzej Zowada.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies