Wstrzymanie ruchu tramwajów w Bytomiu

21.09.2018

Nie tak wyobrażali sobie przebudowę ulicy Katowickiej w Bytomiu zlecający prace – spółka Tramwaje Śląskie S.A. oraz bytomskie jednostki miejskie. Prace, które powinny właśnie dobiegać końca, bardzo się przedłużają. Od poniedziałku 24.09.2018 r. ruch tramwajów zostanie wstrzymany a roboty mają wkroczyć w nową fazę.

Gruntowna modernizacja ulicy Katowickiej w Bytomiu ma odmienić to miejsce. Przebudowa torowiska od pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej, gdzie linię jednotorową zastąpi linia dwutorowa, przebudowana sieć kanalizacyjno-wodociągowa, nowa jezdnia i chodniki, nowe miejsca parkingowe, ścieżka rowerowa, a także nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe i perony przystanków tramwajowych – to zadanie, którego realizacji podjęło się konsorcjum firm NDI i Balzola, wybrane w drodze postępowania przetargowego.

Niestety, od samego początku przy realizacji zadania pojawiały się problemy, a wśród nich m.in.: konieczność usunięcia niezinwentaryzowanej płyty betonowej, wystąpienie w podłożu innych rodzajów gruntu niż opisane w dokumentacji projektowej oraz braki w tej dokumentacji. W efekcie wielomiesięcznych zapóźnień w realizacji prac, obecnie, kiedy roboty powinny się kończyć, tak naprawdę dopiero się rozkręcą. – Dla dobra mieszkańców, żeby doprowadzić te prace do finału zgodziliśmy się na kilkutygodniowe zawieszenie ruchu tramwajów. Jednak wykonawca musi wykorzystać ten czas na pracę znacznie powyżej 100% normy, żeby przed nadejściem zimy zrealizować możliwie największy zakres robót – podkreśla Andrzej Zowada rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.

W związku z powyższym od poniedziałku 24.09.2018 r. do odwołania zmieni się organizacja ruchu tramwajów:

  • tramwaje linii nr 6 będą kursować w relacji: Katowice Brynów pętla – Bytom Łagiewniki zajezdnia, z korektą rozkładu jazdy,
  • tramwaje linii nr 19 będą kursować w relacji: Katowice pl. Wolności – Bytom Łagiewniki zajezdnia, z korektą rozkładu jazdy,
  • uruchomiona zostanie linia nr 46 kursująca w relacji: Bytom Szkoła Medyczna – Bytom pl. Sikorskiego z częstotliwością co 10 minut w dni robocze i co 15 minut
    w dni wolne,
  • tramwaje linii nr 49 będą kursować na swojej stałej trasie, ze zwiększoną częstotliwością – co 10 minut w dni robocze i co 15 minut w dni wolne,
  • dla linii nr 9, 11 i 33 nastąpi zmiana trasy w kursach wyjazdowych z zajezdni, która poprowadzona zostanie przez Rozbark, razem z korektą rozkładu jazdy,
  • tramwaje linii nr 0 będą kursować tylko w soboty; w pozostałe dni tygodnia linia zostanie zawieszona.

Na odcinku Bytom pl. Sikorskiego – Chorzów Rynek uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza T-19, kursująca z częstotliwością co 15 minut.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies