Uwaga! Zmiana czasu

24.10.2018

W nocy z soboty na niedzielę (27 na 28.10.2018 r.) nastąpi powrót do czasu środkowoeuropejskiego (tzw. zimowego). Tej nocy zmienią się wskazania zegarów z godz. 03:00 na godz. 02:00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego. Będzie to miało wpływ na funkcjonowanie nocnej komunikacji tramwajowej.

W związku ze zmianą czasu z godz. 03:00 na godz. 02:00 linie tramwajowe kursować będą wg rozkładu jazdy ważnego w soboty przy czym na liniach tramwajowych kursujących w nocy (dot. linii nr: 1, 5, 6, 7, 9, 16, 20, 21, 22, 26 i 27) wprowadza się następującą organizację komunikacji nocnej:

  • do godz. 02:00 czasu letniego oraz po godz. 03:00 czasu zimowego wszystkie kursy wykonane zostaną zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy;
  • odjazdy wg rozkładu jazdy następujące pomiędzy godz. 02:00 a 03:00 zrealizowane zostaną wg czasu zimowego (dodatkowy postój odbywać się będzie na przystanku końcowym dla danej linii, po zrealizowaniu ostatniego kursu, którego odjazd nastąpił wg czasu letniego).

W związku z tym w godzinach 02:01 – 02:59 czasu letniego będzie trwała przerwa w rozpoczynaniu kursów, ale wszystkie już rozpoczęte kursy będą kończone zgodnie z rozkładem jazdy. Odjazdy z przystanków początkowych z godzin 02:01 – 02:59 zostaną wykonane dopiero w ww. godzinach czasu zimowego.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies