Tramwaje Śląskie S.A. z bankowym finansowaniem projektu inwestycyjnego

19.12.2018

Spółka Tramwaje Śląskie S.A. podpisała z konsorcjum banków Pekao SA i BGK umowę, która zapewni finansowanie wkładu własnego dla realizowanego przez Spółkę projektu inwestycyjnego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Niemal dokładnie rok temu spółka Tramwaje Śląskie S.A. i Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały umowę o dofinansowanie dla etapu I Projektu pod nazwą „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. Dwa miesiące później podpisana została umowa również dla etapu II projektu. We wtorek 18.12.2018 r. w Warszawie, Zarząd Spółki podpisał umowy z konsorcjum banków, które gwarantują sfinansowanie wkładu własnego dla tego Projektu.

Spółka Tramwaje Śląskie S.A. wyemituje obligacje w łącznej wartości do 328,4 mln zł, które obejmą Bank Pekao SA oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Za pozyskane środki Spółka zakupi 45 nowych tramwajów, a także zmodernizuje ok. 100 km torowisk i wybuduje ok. 20 km nowych linii. Organizacja emisji obligacji dla tramwajowej spółki jest jedną z największych tego typu transakcji w tym roku w sektorze zbiorowego transportu publicznego.

Znaczenie inwestycji dla mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dostrzegł także Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który jest współfinansującym transakcję (finansowanie pośrednie na rzecz Pekao oraz BGK), dzięki czemu oprocentowanie długoterminowego finansowania będzie niższe, niż bez udziału EBI. Stosowne umowy zostały zawarte z Bankami oraz ze Spółką w Warszawie tego samego dnia.

Konsorcjum banków Pekao SA i BGK będzie współfinansowało projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego poprzez nabycie wyemitowanych przez Spółkę obligacji krótko- i długoterminowych.

­– Negocjacje wymagały znacznego wkładu pracy z obu stron. Ostatecznie doszło do porozumienia i możemy cieszyć się z sukcesu, jakim bez wątpienia jest podpisanie dwóch umów: Umowy Emisji Obligacji z konsorcjum banków BGK i PEKAO SA, i jednocześnie Umowy Realizacji Projektu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i konsorcjum banków Pekao i BGK. Podpisanie Umów jest de facto ostatnim elementem całej skomplikowanej układanki, jaką jest montaż finansowy dla projektu, którego wartość szacowana jest na ok. 1,1 miliarda złotych – mówił Henryk Kolender członek Zarządu Dyrektor Finansowy spółki Tramwaje Śląskie S.A.

– Jednym z głównych zadań bankowości korporacyjnej Pekao jest  finansowanie inwestycji ważnych dla mieszkańców lokalnych społeczności. Mamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, dlatego współfinansujemy wiele projektów samorządowych poprawiających jakość życia mieszkańców. To już kolejna emisja obligacji, którą mogliśmy zorganizować dla Tramwajów Śląskich; cieszymy się, że Spółka ponownie nam zaufała – powiedział Tomasz Styczyński  wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA, nadzorujący bankowość korporacyjną.

– BGK to ważny uczestnik rozwoju gospodarczego, wspierający realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a jednym z najważniejszych elementów działalności naszego banku jest poprawa jakości życia Polaków. Finansowanie tak ważnych, pro-ekologicznych przedsięwzięć infrastrukturalnych wpisuje się w misję BGK, którą jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski – zaznaczył Wojciech Hann, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

– Europejski Bank Inwestycyjny aktywnie wspiera projekty inwestycyjne nastawione na rozwój transportu publicznego i poprawę jakości życia mieszkańców w Polsce. Projekt ten w pełni wpisuje się w cele polityki kredytowej EBI, w szczególności odnośnie działań na rzecz walki ze skutkami zmian klimatu. Już po raz drugi mamy możliwość wsparcia finansowania na rzecz Tramwajów Śląskich, dzięki czemu koszt długoterminowego finansowania będzie istotnie niższy. Dziękujemy Spółce, Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz Bankowi Pekao za zaufanie i współpracę podczas organizacji finansowania – powiedziała Sandrine Croset  Dyrektor Departamentu Europy Północnej i Państw Bałtyckich w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Obecna emisja obligacji jest kolejną zorganizowaną i gwarantowaną przez Bank Pekao SA dla spółki Tramwaje Śląskie S.A. W 2012 roku Bank Pekao podpisał umowę ze Spółką na emisję obligacji w kwocie 320 mln. zł, do której w 2015 r. dołączył Europejski Bank Inwestycyjny. Środki z tej emisji zostały przeznaczone miedzy innymi na zakup 30 nowych, niskopodłogowych tramwajów oraz na modernizację 75 pojazdów typu 105N, a także modernizację 63 km torowisk.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies