Nabór na stanowisko – inspektor ds. pracowniczych w Dziale Kadr i Szkolenia

Tramwaje Śląskie S.A.

ogłasza nabór na stanowisko

INSPEKTORA DS. PRACOWNICZYCH

W DZIALE KADR I SZKOLENIARAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników Spółki (w tym akt osobowych),
 • prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie:
  • zatrudniania i zwalniania pracowników oraz zmian warunków umów o pracę,
  • uprawnień pracowników do dodatku stażowego i nagród jubileuszowych oraz nagród rzeczowych,
  • szkoleń i kursów oraz innych spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji oraz aktualizacji koniecznych uprawnień,
  • spraw emerytalno – rentowych, świadczeń przedemerytalnych i rehabilitacyjnych,
  • spraw związanych z absencją pracowniczą oraz opieką profilaktyczną,
  • wypadków w drodze do pracy i z pracy,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu aktualnie zatrudnionym pracownikom, a także byłym pracownikom Spółki,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie zatrudnienia pracowników w szczególnym charakterze oraz elektronicznego przekazywania danych do ZUS (obsługa programu Płatnik),
 • obsługa administracyjna systemu ocen okresowych pracowników,
 • terminowe wprowadzanie danych do systemu komputerowego IMPULS,
 • tworzenie informacji kadrowej,
 • prowadzenie archiwum kadrowego.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem,
 • komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny,

Dokumenty należy składać w terminie do 18.01.2019 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 29.

Administratorem danych osobowych zbieranych w celu prowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego będzie spółka Tramwaje Śląskie S.A z siedzibą w Chorzowie. Dane przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować można się pod adresem email: iod24@agileo.it.  Zebrane w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 6 miesięcy od wyboru kandydata. Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: kadry@tram-silesia.pl oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies