Nabór na stanowisko – inspektor ds. technicznych

Spółka Tramwaje Śląskie S.A.

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH


Ramowy zakres obowiązków:

 • nadzorowanie i prowadzenie zagadnień związanych z ochroną środowiska i problematyką ekologiczną,
 • współudział w przeprowadzaniu wyboru dostawcy paliw płynnych dla całego taboru Spółki i nadzorowanie prawidłowej realizacji umów na dostawę paliwa,
 • przygotowywanie sprawozdań do jednostek zewnętrznych w zakresie ochrony środowiska,
 • współudział w przeprowadzaniu procedury wyboru ochrony mienia Spółki i nadzór nad prawidłową realizacją umowy,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie zużycia mediów,
 • nadzór funkcjonalny nad przestrzeganiem w Jednostkach Organizacyjnych Spółki przepisów dozoru technicznego oraz norm i zasad z zakresu bezpiecznej pracy urządzeń technicznych podlegających dozorowi,
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami spraw związanych z ochroną przeciwpożarową, konserwacją i utrzymaniem budynków, budowli i pomieszczeń użytkowanych przez komórki organizacyjne za wyjątkiem Rejonów/Zakładów w tym utrzymania czystości,
 • prowadzenie ewidencji wyrobów (oleje smarowe) objętych zwolnieniem z akcyzy,
 • współudział w przeprowadzaniu wyboru dostawcy gazu na potrzeby ogrzewania obiektów kubaturowych Spółki.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (ochrona środowiska),
 • znajomość obsługi komputera i programów komputerowych z zakresu MS Office (Word, Excel),
 • samodzielność, komunikatywność, sumienność i dokładność, umiejętność pracy w zespole;

Wymagane dokumenty:

 • CV (życiorys) oraz list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;

Dokumenty należy składać w terminie do 08.02.2019 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 29.

Administratorem danych osobowych zbieranych w celu prowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego będzie spółka Tramwaje Śląskie S.A z siedzibą w Chorzowie. Dane przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować można się pod adresem email: iod24@agileo.it.  Zebrane w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 6 miesięcy od wyboru kandydata. Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: kadry@tram-silesia.pl oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies