Nabór na stanowisko – inspektor ds. techniczno-administracyjnych

18.02.2019

Tramwaje Śląskie S.A.

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTOR  DS. TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNYCH


RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • inicjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z obcymi podmiotami korzystającymi z gruntów Spółki z tytułu czasowego ich zajęcia na czas budowy i umieszczenia w nich swoich urządzeń,
 • inicjowanie, zawieranie i rozliczanie umów wynajmu i najmu powierzchni obiektów kubaturowych i nieruchomości gruntowych na potrzeby infrastruktury liniowej Spółki,
 • przygotowywanie informacji w zakresie infrastruktury liniowej Spółki do składania deklaracji podatkowych dotyczących majątku trwałego,
 • uczestniczenie w gospodarowaniu nieruchomościami zarządzanymi przez Spółkę w zakresie infrastruktury linowej,
 • kwalifikowanie i ocena zasadności likwidacji środków trwałych zaliczanych do infrastruktury liniowej, udział w komisjach kwalifikacyjnych oraz przygotowanie dokumentacji z tym związanej,
 • współpraca w prowadzeniu ksiąg majątkowych dotyczących infrastruktury liniowej,
 • prowadzenie paszportyzacji infrastruktury liniowej Spółki oraz współpraca przy aktualizacji jej książek budowlanych,
 • prowadzenie sprawozdawczości prowadzonych postępowań dotyczących zamówień publicznych, GUS, dokumentacji czasu pracy pracowników działu, itp.
 • współpraca z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie korzystania z nieruchomości budowlanych i gruntowych na potrzebę infrastruktury liniowej Spółki i udostępniania podmiotom obcym.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • znajomość obsługi komputera i programów komputerowych z zakresu MS Office (Word, Excel).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • samodzielność, komunikatywność, sumienność i dokładność, umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość zakresu działalności Działu Infrastruktury z którym zainteresowani mają możliwość zapoznania się w siedzibie Spółki.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny,

Dokumenty należy składać w terminie do 28.02.2019 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 29.
Administratorem danych osobowych zbieranych w celu prowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego będzie spółka Tramwaje Śląskie S.A z siedzibą w Chorzowie. Dane przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować można się pod adresem e-mail: iod24@agileo.it.  Zebrane w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 6 miesięcy od wyboru kandydata. Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: kadry@tram-silesia.pl oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies