Tramwaj na Południe Katowic – jedna z najpopularniejszych linii w Katowicach?

28.03.2019

16 i 36 to numery linii tramwajowych, które najprawdopodobniej w przyszłości będą kończyły i zaczynały swoje kursy na przystanku „Kostuchna Centrum Przesiadkowe”, ostatnim powstałym w ramach projektowanego „Tramwaju na południe Katowic”. Jeśli prognozy specjalistów się sprawdzą, planowany odcinek nowego torowiska będzie jednym z najwyższą frekwencją w Katowicach.

Według najnowszego opracowania powstałego na zlecenie spółki Tramwaje Śląskie S.A., szacunkowa liczba rocznych przewozów na odcinku Brynów Centrum Przesiadkowe – Kostuchna Centrum Przesiadkowe będzie wynosiła ok. 4,2 mln. Potoki te rozłożą się na dwie linie tramwajowe nr 16 i 36, które przez zdecydowaną większość dnia mają kursować tak jak dotychczas, czyli co 15 minut, co powoduje, że tramwaj podjeżdża praktycznie co 7-8 minut.

Zmiana przebiegu ostatniego odcinka inwestycji oraz dynamiczne procesy urbanizacyjne w tej części Katowic spowodowały potrzebę stworzenia aktualnej prognozy dla tego przedsięwzięcia. Jeśli wyniki się potwierdzą, nowy odcinek będzie jednym z najpopularniejszych w Katowicach – mówi Bolesław Knapik prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Roczna liczba wszystkich podróży tramwajowych na terenie Katowic to ponad 28 mln. Zdecydowanie najpopularniejszą jest linia nr 20 (Chorzów Rynek – Katowice Załęże – Katowice Rynek – Katowice Zawodzie – Katowice Szopienice pętla), na której roczna liczba przejazdów wynosi ok. 6 mln. Jeśli frekwencja na nowym połączeniu rozłoży się po połowie, to nowoprojektowane odcinki linii nr 16 i 36 w dzisiejszym rankingu „popularności” wśród pasażerów, zajęłyby 6 miejsce (każda po 2,1 mln).

Analizy wskazują, że w 2023 r. największe dobowe natężenie ruchu nastąpi najprawdopodobniej pomiędzy – powstałym w miejscu dzisiejszej pętli tramwajowej –  centrum przesiadkowym w dzielnicy Brynów a nowoprojektowanym przystankiem Brynów Kolejowa. Spośród przystanków wzdłuż projektowanej linii tramwajowej największe dobowe przepływy pasażerów spodziewane są na przystankach: Kostuchna Centrum Przesiadkowe, Osiedle Odrodzenie oraz Ochojec Szpital. Najmniejsze zaś na przystankach Ochojec Kryniczna oraz Ochojec Prusa.

Tabela. Liczba przejazdów pasażerów najpopularniejszych linii tramwajowych w 2018 r.

Notka metodologiczna

Podstawą oszacowanych prognoz ruchu dla planowanego przedłużenia linii tramwajowej w Katowicach na odcinku Brynów – Kostuchna był multimodalny model ruchu. Jest to matematyczne odzwierciedlenie podróży odbywanych
w przyjętej jednostce czasu (np. godzina szczytu) na zadanym obszarze (np. gmina, aglomeracja, województwo, itp.). Przedstawiany jest w formie map natężeń ruchu, najczęściej w podziale na: komunikację indywidualną (samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, ciężarowe z przyczepą – wyrażoną w pojazdach), komunikację zbiorową (autobusową, tramwajową, kolejową – wyrażoną w pasażerach). Danymi wejściowymi do modelu są zgeokodowane informacje o:

  • sieci transportowej,
  • miejscu zamieszkania ludności,
  • miejscach pracy,
  • liczby uczniów w szkołach,
  • innych, charakterystycznych generatorach ruchu.

Model kalibrowany jest do wyników pomiarów ruchu i badań zachowań komunikacyjnych, przez co dostarcza wiarygodnych informacji o:

  • ilości osób podróżujących w zadanej jednostce czasu po zadanym obszarze,
  • źródłach i celach podróży,
  • wykorzystywanych środkach transportu,
  • trasach podróży,
  • parametrach podróży (m.in. odległość, czas, prędkość).


Rysunek. Przebieg planowanego przedłużenia linii tramwajowej na odcinku Katowice: Brynów – Kostuchna