Co Ty wiesz o Funduszach Unijnych?

13.05.2019

Jak co roku spółka Tramwaje Śląskie S.A. włączyła się w organizowane w całej Polsce Dni Otwarte Funduszy Europejskich. W tym roku działania promocyjne Spółki skupiły się na spotkaniu z pasażerami tramwajów i przechodniami na katowickim Rynku i wspólnej zabawie quizowej.


Quiz pod hasłem „Co Ty wiesz o Funduszach Unijnych” odbywał się w piątek 10 maja w namiocie spółki Tramwaje Śląskie S.A. ustawionym na Rynku w Katowicach, tuż obok przystanku tramwajowego Katowice Rynek. Na płycie Rynku i na przystanku rozdawane były ulotki opisujące realizowany aktualnie przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE 2014-2020. Osoby rozdające ulotki jednocześnie zapraszały do stoiska Spółki, gdzie każdy mógł wziąć udział w quizie i wygrać drobne nagrody.

W tym roku postanowiliśmy zaprosić mieszkańców Metropolii do wspólnej zabawy, w trakcie której sprawdzaliśmy wiedzę o Funduszach Unijnych, o projektach inwestycyjnych realizowanych przez naszą Spółkę przy unijnym dofinansowaniu i o samej Unii Europejskiej – mówi Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A. dodając: – Quiz miał przede wszystkim walor edukacyjny. Dla przykładu – odpowiedzi na wszystkie pytania związane z naszymi inwestycjami znaleźć można było w ulotce, wystarczyło ją przeczytać.

Niestety pogoda nie sprzyjała, choć pierwsze godziny akcji, przy względnie dobrej pogodzie, skupiały przy stoisku tramwajowych spore grupy ludzi, chcących zmierzyć się z quizem. – Później nad Katowicami nastąpiło istne oberwanie chmury, co trochę pokrzyżowało nam plany. Mimo wszystko udało nam się dotrzeć z informacjami do sporej grupy mieszkańców Metropolii i w takiej nietypowej formie przekazać im informacje o Funduszach Unijnych i naszych planach inwestycyjnych – kończy Andrzej Zowada.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Polsce odbyły się już po raz szósty. W tegorocznej edycji odbyło się ponad 800 wydarzeń prezentujących ciekawe pomysły urzeczywistnione dzięki Funduszom Europejskim.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies