Torowcy z całej Polski obradowali w Dąbrowie Górniczej

26.06.2019

Ponad 140 specjalistów z 48 firm uczestniczyło w posiedzeniu Komisji Torowej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, które odbyło się w Dąbrowie Górniczej. Współorganizatorem tego wydarzenia była spółka Tramwaje Śląskie S.A., a hasło przewodnie obrad brzmiało: „Jakość i innowacje w modernizacji torowisk tramwajowych”.


Spotkanie praktyków i teoretyków branży torowej odbyło się w Dąbrowie Górniczej w dniach 22-23 maja 2019 r. Pierwszego dnia posiedzenia, po wstępnych przemówieniach Doroty Kacprzyk – Prezes Izby, Marcina Bazylaka – Prezydenta Dąbrowy Górniczej oraz Henryka Kolendra – Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego spółki Tramwaje Śląskie S.A., obrady Komisji poprowadził Przewodniczący Komisji Torowej IGKM – Łukasz Łochowicz.

Przywilej wygłoszenia pierwszego referatu przypadł w udziale współgospodarzom posiedzenia – spółce Tramwaje Śląskie S.A. Jacek Kaminiorz – Dyrektor Eksploatacyjny zaprezentował przeszło 120-letnią historię operatora komunikacji tramwajowej na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, a następnie przedstawił aktualną sytuację Spółki prezentując m.in. stan taboru i infrastruktury torowo-sieciowej. W dalszej części Adrian Radig – Pełnomocnik ds. Projektów zaprezentował założenia, efekty realizacji, aktualny stan zaawansowania i plany realizacji zadań w ramach projektów infrastrukturalno-taborowych Spółki.

W kolejnym wystąpieniu Łukasz Łochowicz – kierownik Wydziału Torów i Dróg w MPK w Poznaniu Sp. z o.o. zaprezentował bieżące sprawy, które najbardziej nurtują środowisko skupiające specjalistów z zakresu torowisk tramwajowych. Najistotniejszym zagadnieniem dla środowiska torowców będzie zapowiadana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja dwóch aktów prawnych tj. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Zapisy w/w aktów prawnych regulują obecnie m.in. zasady projektowania i budowy tras tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, o nowej filozofii Ministerstwa w odniesieniu do procesu nowelizacji tych rozporządzeń. Opracowanie projektu ogólnego rozporządzenia powierzono kilku podmiotom w tym ekspertom z konsorcjum trzech politechnik: warszawskiej, gdańskiej i krakowskiej. Owocem pracy tego gremium będzie projekt nowelizacji w/w rozporządzeń, który powinien być skierowany do publicznych konsultacji w przyszłym roku. Przewodniczący Komisji zapewnił, że Izba będzie monitorowała ten proces i z pewnością włączy się w prace legislacyjne na etapie konsultacji społecznych.

Kolejnym, jednym z najciekawszych punktów programu, był referat prof. dr. hab. Kazimierza Kłoska z Politechniki Śląskiej, który jest wybitnym specjalistą w dziedzinie budownictwa komunikacyjnego (w tym na terenach górniczych). W zastępstwie autora referat wygłosił Hubert Ściana – kierownik Zakładu Torów i Sieci spółki Tramwaje Śląskie S.A. Zaprezentował on wyniki przeprowadzonych przez prof. Kłoska analiz, m.in. metodologię badań zrealizowanych przy okazji inwestycji Tramwajów Śląskich z ostatnich lat. Wyjątkowo interesujące były również analizy rozwiązań stosowanych w Stanach Zjednoczonych, oparte m.in. na stosowaniu specjalistycznych zintegrowanych systemów monitorowania zmian podłoża gruntowego oraz wzmacniania słabonośnego podłoża. Takie systemy są również z powodzeniem stosowane w Europie, jednak to eksperci z USA byli prekursorami tej metody.

Eksperci debatowali do późnych godzin popołudniowych, a serię referatów, wystąpień, prezentacji i dyskusji przerwały m.in. wybory Przewodniczącego Komisji, którym na kolejną, 2-letnią kadencję został wybrany Łukasz Łochowicz z MPK w Poznaniu Sp. z o.o.

W drugim dniu obrad Komisji uczestnicy w ramach wycieczki technicznej zapoznali się ze stanem infrastruktury tramwajowej na wybranych jej odcinkach w Będzinie, Sosnowcu i Katowicach. Odwiedzili m.in. Warsztat Zwrotnic Zakładu Usługowo Remontowego spółki Tramwaje Śląskie S.A., produkujący na co dzień głównie elementy torowe w tym m.in. zwrotnice, rozjazdy i krzyżownice. Wielkie zainteresowanie uczestników wzbudziło świeżo zakończone zadanie inwestycyjne na ul. Mariackiej w Sosnowcu, gdzie zmodernizowano torowisko z wykorzystaniem płyt torowych wypełnionych ziemią i obsadzonych rozchodnikami. Końcowym przystankiem wycieczki technicznej, na który jej uczestnicy dotarli tramwajem zakupionym przez Spółkę w ramach poprzedniej perspektywy Unii Europejskiej, była wizyta na placu budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego Katowice Zawodzie.

Tekst: IGKM
Zdjęcia: Tramwaje Śląskie S.A.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies