Rozmowy ze związkami

W dniu 28.04.2011 r. kontynuowane były rozmowy pomiędzy Zarządem Tramwajów Śląskich S.A. a przedstawicielami związków zawodowych działających w Spółce. Rozmowy odbywały się z udziałem mediatora z listy mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Od dnia 01.04.2011 r. trwa spór zbiorowy pomiędzy stroną związkową a Zarządem spółki. Przedmiotem negocjacji było 6 postulatów złożonych przez stronę związkową. W trakcie czwartkowych i wcześniejszych rozmów strony zdołały uzgodnić stanowiska w sprawie 5 spośród 6 postulatów. W przypadku 2 z nich dokumenty przedstawione przez pracodawcę wykazały, że postulaty są realizowane i to niezależnie od wystąpienia związkowców, zatem uznane zostały przez Pracodawcę za bezzasadne. Jeden z postulatów został zgłoszony przez stronę związkową, mimo iż w świetle opinii prawnej będącej w posiadaniu Pracodawcy nie powinien być rozpatrywany w ramach sporu zbiorowego, a jedynie w ramach indywidualnych spraw pracowniczych. W odniesieniu do dwóch następnych pracodawca przychylił się do żądań związkowców i zadeklarował stały monitoring sytuacji.

Porozumienia nie udało się osiągnąć w punkcie dotyczącym żądań płacowych. Pracodawca poinformował, że postulaty płacowe strony związkowej przekraczają obecne możliwości finansowe Spółki. Skutki spełnienia tych żądań przełożyłyby się na wzrost kosztów osobowych w 2012 roku. Jak wynika z wyliczeń – byłaby to kwota ok. 7 mln zł.

Zarząd Tramwajów Śląskich S.A. mimo to wykazał elastyczność wobec żądań płacowych. Wychodząc na przeciw związkowcom zadeklarował gotowość częściowego zrealizowania postulatu podwyżek płac od września br. – w wysokości – średnio 131 zł brutto miesięcznie na pracownika, ponadto dodatkowo wypłatę jednorazowej premii uznaniowej w miesiącu grudniu – średnio 131 zł brutto na pracownika.

Strony związkowej przedstawiona propozycja nie usatysfakcjonowała, dlatego związkowcy zapowiedzieli przeprowadzenie referendum strajkowego w Spółce.

Zarząd Tramwaje Śląskie S.A.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies