Nabór na stanowisko – pracownik magazynu

Spółka Tramwaje Śląskie S.A. ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIK MAGAZYNU

(miejsce pracy Katowice)

Ramowy zakres obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego (przyjęć i wydań), ewidencji stanów magazynowych, obsługa przepływu dokumentów w gospodarce magazynowej,
 • bieżące sprawdzanie zgodności rzeczywistych stanów magazynowych ze stanem zaewidencjonowanym w systemie informatycznym i wywieszkach magazynowych, kompletowanie, archiwizowanie dokumentów magazynowych,
 • obsługa towaru w magazynie, transport wewnętrzny, utrzymanie, konserwacja i okresowa kontrola jakościowa zapasów, inwentaryzacja zapasów magazynowych,
 • przeprowadzanie weryfikacji zamówień rocznych, kwartalnych i doraźnych,
 • informowanie kierownika działu/starszego magazyniera/magazyniera o minimalnych stanach materiałów i części tramwajowych,
 • sporządzanie zamówień i prowadzenie czynności związanych z zaopatrzeniem magazynu zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami,
 • prowadzenie gospodarki w zakresie odzieży roboczej i ochronnej oraz ubioru służbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi,
 • bieżące i rzetelne wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
 • dokonywanie uzgodnień w zakresie nadawania numerów indeksowych materiałów, korekt cen i stanów magazynowych.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • umiejętność obsługi komputera wraz ze znajomością pakietu MS Office;
 • niekaralność;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy składać w terminie do 26.07.2019 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 29.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych zbieranych w celu prowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego będzie spółka Tramwaje Śląskie S.A z siedzibą w Chorzowie. Dane przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować można się pod adresem email: iod24@agileo.it.  Zebrane w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od wyboru kandydata. Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: kadry@tram-silesia.pl oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies