Nabór na stanowisko – inspektor ds. płac

Tramwaje Śląskie S.A. ogłasza nabór

na stanowisko

INSPEKTOR DS. PŁAC


ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych,
 • dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń,
 • ewidencja księgowa list płac,
 • sporządzanie zaświadczeń, formularzy podatkowych oraz udzielanie informacji pracownikom w zakresie naliczonych wynagrodzeń i dokonanych potrąceń,
 • prowadzenie korespondencji z ZUS i innymi instytucjami,
 • prowadzenie i archiwizowanie pełnej wymaganej przepisami dokumentacji płacowej, ubezpieczeniowej, finansowo-księgowej oraz podatkowej,
 • kontrola ewidencji czasu pracy pracowników i poprawności dokumentacji pracowniczej,
 • aktualizacja wiedzy zawodowej, w szczególności w związku ze zmianami w przepisach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość przepisów prawa pracy, w szczególności w zakresie czasu pracy oraz wynagrodzeń,
 • znajomość prawa ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • biegła obsługa oprogramowania MS Office (Word, Excel),
 • odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, dobra samoorganizacja, zdolność do pracy pod presją czasu.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość funkcjonalności oprogramowania kadrowo-płacowego oraz księgowego,
 • znajomość programu Płatnik.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

Dokumenty należy składać w terminie do 16.08.2019 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 29.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych zbieranych w celu prowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego będzie spółka Tramwaje Śląskie S.A z siedzibą w Chorzowie. Dane przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować można się pod adresem email: iod24@agileo.it.  Zebrane w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od wyboru kandydata. Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: kadry@tram-silesia.pl oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies