Nabór na stanowisko – specjalista ds. regulacji terenowo-prawnych

Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna w Chorzowie

ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DS. REGULACJI TERENOWO-PRAWNYCH

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • sporządzanie deklaracji rocznych na podatek od nieruchomości do poszczególnych gmin oraz bieżące sporządzenie korekt tych deklaracji,
 • prowadzenie ewidencji gruntów i weryfikacja prawidłowości opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
 • udział w pracach związanych z procedurą  rozwiązania użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie spec ustawy,
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, nabycia lub zamiany,
 • udział w pracach związanych z ustanowieniem służebności gruntowych i przesyłu,
 • weryfikacja umów najmu i dzierżawy gruntów,
 • zlecanie i weryfikacja operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, wynagrodzenia za służebność, wysokość odszkodowania,
 • zlecanie i nadzorowanie podziałów geodezyjnych nieruchomości,
 • sporządzenie wniosków do ksiąg wieczystych dotyczących (ujawnienia podziałów geodezyjnych, obiektów budowlanych, sprostowań zapisów),

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, ekonomiczne lub zarządzanie nieruchomościami
 • preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • znajomość obsługi komputera

WYMAGANE DOKUMENTY

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Dokumenty należy składać w terminie do 23.10.2019 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 29.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych zbieranych w celu prowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego będzie spółka Tramwaje Śląskie S.A z siedzibą w Chorzowie. Dane przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować można się pod adresem email: iod24@agileo.it.  Zebrane w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od wyboru kandydata. Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: kadry@tram-silesia.pl oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies