Przejście z czasu letniego na czas zimowy w nocy z dnia 26/27.10.2019 r.

Podaje się do wiadomości, że w nocy z dnia 26/27.10.2019 r. (z soboty na niedzielę) nastąpi powrót do czasu środkowoeuropejskiego (zimowego) tzn. zmienia się wskazania zegarów z godz. 03:00 na godz. 02:00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego.

W związku ze zmianą czasu linie tramwajowe kursować będą wg rozkładu jazdy ważnego w soboty przy czym na liniach tramwajowych kursujących w nocy (dot. linii nr: 1, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 26 i 27) wprowadza się następującą organizację komunikacji nocnej:

- do godz. 02:00 czasu letniego oraz po godz. 03:00 czasu zimowego wszystkie kursy wykonane zostaną zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

- odjazdy wg rozkładu jazdy następujące pomiędzy godz. 02:00 a 03:00 zrealizowane zostaną wg czasu zimowego /dodatkowy postój należy odbywać na przystanku końcowym po zrealizowaniu ostatniego kursu, którego odjazd nastąpił wg czasu letniego/.

W związku z tym w godzinach 02:01 – 02:59 czasu letniego będzie trwała przerwa w rozpoczynaniu kursów, ale wszystkie już rozpoczęte kursy będą kończone zgodnie z rozkładem jazdy. Odjazdy z przystanków początkowych z godzin 02:01 – 02:59 zostaną wykonane dopiero w ww. godzinach czasu zimowego.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies