Nabór na stanowisko – specjalista ds. budowlanych

Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna w Chorzowie

ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DS. BUDOWLANYCH


ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • cykliczne dokonywanie przeglądów wszystkich budynków użytkowanych przez Spółkę;
 • określanie potrzeb remontowych obiektów kubaturowych;
 • nadzorowanie sposobu prowadzenia dokumentacji wynikającej z przepisów prawa budowlanego;
 • monitorowanie stanu technicznego obiektów budowlanych;
 • nadzór funkcjonalny wykonawstwa remontów budowlanych;
 • współudział w udzielaniu zamówień na wykonywanie robót budowlanych w budynkach użytkowanych przez Spółkę;
 • przeprowadzanie odbiorów wykonanych zadań;
 • prowadzenie przy współudziale właściwych komórek organizacyjnych Spółki dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynków będących na jej stanie inwentarzowym;
 • weryfikowanie dokumentacji z wykonanych robót budowlanych wraz ze sprawdzaniem faktur.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum średnie w specjalności budowlanej bądź konstrukcyjno-budowlanej;
 • znajomość obsługi komputera, posługiwania się programami biurowymi oraz kosztorysowania robót budowlanych;
 • zdolność do pracy na wysokościach.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokumenty należy składać w terminie do 8.11.2019 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 29.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych zbieranych w celu prowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego będzie spółka Tramwaje Śląskie S.A z siedzibą w Chorzowie. Dane przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować można się pod adresem email: iod24@agileo.it.  Zebrane w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od wyboru kandydata. Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: kadry@tram-silesia.pl oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

SPECJALSTA DS. BUDOWLANYCH

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies