Nabór na stanowisko – specjalista ds. zamówień publicznych [Chorzów]

Spółka Tramwaje Śląskie S.A. zatrudni w Chorzowie

pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Zakres wykonywanych zadań :

 1. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień w spółce Tramwaje Śląskie S.A.
 2. Pełnienie funkcji sekretarza w komisji/zespole przetargowym, w tym między innymi:
  • przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień,
  • prowadzenie dokumentacji postępowania,
  • udzielanie wykonawcom wyjaśnień,
  • udział w negocjacjach z wykonawcami,
  • przygotowywanie i przekazywanie do publikacji informacji o postepowaniu i jego wyniku (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Biuletyn Zamówień Publicznych, Baza konkurencyjności)
 3. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie: minimum średnie,
 • ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych będą dodatkowym atutem,
 • znajomość ustaw: Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, Kodeks spółek handlowych, znajomość Prawa budowlanego będzie dodatkowym atutem,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • zdolności analityczne,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Wymagane dokumenty:

 1. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej wraz z listem motywacyjnym,
 2. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 29.11.2019 r. w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 29.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych zbieranych w celu prowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego będzie spółka Tramwaje Śląskie S.A z siedzibą w Chorzowie. Dane przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować można się pod adresem email: iod24@agileo.it.  Zebrane w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od wyboru kandydata. Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: kadry@tram-silesia.pl oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies