Nabór na stanowisko – specjalista ds. hydrauliki

Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna w Chorzowie

ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DS. HYDRAULIKI

miejsce pracy: Chorzów, Dział Techniki Taborowej

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką hydraulicznymi układami hamulcowymi taboru tramwajowego,
 • opracowywanie instrukcji  i sporządzanie dokumentacji w zakresie eksploatacji hydraulicznych układów hamulcowych w poszczególnych typach wagonów tramwajowych,
 • analizowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu podzespołów tramwajowych związanych z układami hydraulicznymi, poszukiwanie rozwiązań poprawiających ich funkcjonalność i stan techniczny,
 • prowadzenie zagadnień w zakresie wyposażenia i funkcjonowania zaplecza technicznego związanego z remontami i przywracaniem sprawności hydraulicznych układów hamulcowych,
 • współudział w opracowaniu opisów przedmiotu zamówienia w postępowaniach udzielanych zamówień związanych z problematyką taborową i zapleczem technicznym,
 • współpraca z instytucjami i przemysłem w celu wprowadzenia usprawnień techniczno- konstrukcyjnych w taborze tramwajowym i wyposażeniu zaplecza technicznego.

Wymagania:

 • wykształcenie: minimum średnie w specjalnościach związanych z mechaniką, budową  maszyn,
 • staż pracy:
  minimum 3 lata w specjalności jw. – przy wykształceniu średnim;
  nie wymagany w przypadku absolwentów wyższych uczelni,
 • umiejętność obsługi komputera wraz ze znajomością programów biurowych MS Office (dobrze widziana znajomość programu AutoCad / Catia)

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie o wymaganej specjalności,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy na stanowisku o wymaganej specjalności

Dokumenty należy składać w Dziale Kadr i Szkolenia w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, II piętro, pokój 29.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych zbieranych w celu prowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego będzie spółka Tramwaje Śląskie S.A z siedzibą w Chorzowie. Dane przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować można się pod adresem email: iod24@agileo.it.  Zebrane w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od wyboru kandydata. Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: kadry@tram-silesia.pl oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies