Wracają tramwaje do Huty Katowice!

12.02.2020

W tym tygodniu minął dokładnie rok od rozpoczęcia prac modernizacyjnych torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej. Końca dobiega kolejny etap tej inwestycji, dzięki czemu od poniedziałku 17 lutego tramwaje znów będą dojeżdżać do pętli przy Hucie Katowice.


Od 16 tygodni tramwaje nie dojeżdżają do Huty Katowice, lecz kończą bieg przy pętli w Gołonogu. Dalej kursuje autobus zastępczy. Wstrzymanie ruchu i sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie jesienno-zimowym pozwoliły wykonawcy prac na realizację robót w założonym dla tego etapu czasie i od poniedziałku 17 lutego tramwaje linii nr 21 i 22 będą dojeżdżać do Huty Katowice.

Przywrócenie ruchu nie oznacza, że całe zadanie zostało zrealizowane. – Do modernizacji pozostał jeszcze środkowy fragment odcinka wzdłuż ul. Kasprzaka – od ul. Storczyków do wiaduktu drogi S1 wraz z pętlą Gołonóg. Teraz Wykonawca przystąpi do prac właśnie na tym zakresie – mówi Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A. Na wspomnianym odcinku tramwaje będą kursować w systemie mijankowym, wykorzystując rozjazdy technologiczne, które będą montowane w najbliższy weekend. Z tego powodu od godz. 7:00 w sobotę 15 lutego do godz. 4:00 w poniedziałek 17 lutego 2020 r. nastąpią zmiany w organizacji ruchu tramwajowego:

  • tramwaje linii nr 21 będą kursować w relacji: Sosnowiec Milowice pętla – Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy,
  • tramwaje linii nr 22 będą kursować w relacji: Będzin Osiedle Zamkowe pętla – Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy,
  • uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona jako T-22, kursująca w relacji: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy – Tworzeń Huta Katowice.


Inwestycję, wartą ponad 51 mln zł netto, realizuje Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o.o. wybrane w drodze postępowania przetargowego. Zadanie pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego w ciągu ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej od skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Kasprzaka do skrzyżowania ul. Kasprzaka i ul. Zaplecze” jest elementem „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE 2014-2020.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies