OGŁOSZENIE

13.03.2020

W ZWIĄZKU Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA ZDROWIA, W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW, ZARZĄD SPÓŁKI TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O OGRANICZENIE WIZYT OSOBISTYCH W SIEDZIBIE SPÓŁKI ORAZ W REJONACH I ZAKŁADACH. ZALECAMY KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY CELEM ZAŁATWIENIA SPRAW. PONIŻEJ LISTA KONTAKTOWA.

Sprawy administracyjne, pracownicze itp.:

Uzgodnienia techniczne, awarie techniczne i infrastruktury liniowej, zakłócenia i awarie ruchowe:

Zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego zaleca się:
  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
  • Regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania – podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
  • NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe! Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.
WAŻNE!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies