W Świętochłowicach powstanie linia dwutorowa – podpisano umowę

18.03.2020

Nowa dwutorowa linia tramwajowa w miejsce wyeksploatowanego odcinka jednotorowego powstanie niebawem w Świętochłowicach wzdłuż ul. Chorzowskiej. To kontynuacja toczących się prac wzdłuż ul. 3 Maja w Chorzowie. W środę 18.03.2020 r. spółka Tramwaje Śląskie S.A. podpisała stosowną umowę z konsorcjum firm wykonawczych.

Do przetargu na wyłonienie wykonawcy prac dla zadania pn. “Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Chorzowskiej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” przystąpiło aż 10 oferentów. Spośród złożonych ofert najkorzystniejszą przedstawiło konsorcjum trzech małopolskich firm: SPEC BRUK z Libiąża, SPAW-TOR z Krakowa i PROGREG Budownictwo z Krakowa. W środę 18.03.2020 r. przedstawiciele konsorcjum (zdalnie) oraz Zarząd Spółki Tramwaje Śląskie S.A. podpisali umowę, zgodnie z którą wykonawca będzie miał 16 miesięcy od tego dnia na realizację zadania.

Jednym z podstawowych założeń dla tego zadania jest wybudowanie linii dwutorowej w miejsce funkcjonującej dotąd linii jednotorowej z mijankami. To podstawowe założenie naszych inwestycji, by wszędzie, gdzie jest taka możliwość zastępować torowiska pojedyncze podwójnymi, dzięki czemu znacząco rośnie przepustowość danej linii, dając szansę na zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów – mówi Bolesław Knapik, Prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A. W tym wypadku mowa jest nie tylko o odcinku w Świętochłowicach, lecz o całym ciągu linii nr 11 również po stronie Chorzowa.

Tu prace przy gruntownej modernizacji ul. 3 Maja trwają od listopada 2019 r. i powinny się zakończyć w podobnym czasie, jak prace w Świętochłowicach. – Cieszymy się, że postępowanie przetargowe udało się szybko zakończyć i już wkrótce wzdłuż ulicy Chorzowskiej pojawią się robotnicy. Kolejną dobrą wiadomością jest fakt, że całość prac zostanie wykonane równolegle z pracami wzdłuż ulicy 3 Maja w Chorzowie, dzięki czemu mieszkańcy Świętochłowic nie odczują dodatkowych utrudnień, na i tak już wyłączonej linii tramwajowej nr 11 – mówi Sławomir Pośpiech, Pierwszy Zastępca Prezydenta Świętochłowic (na zdjęciach w środku).

Zgodnie z zapisami umowy przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną obejmie 2,5-kilometrowy odcinek od ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej do skrzyżowania ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską w Świętochłowicach. To w sumie ok. 5300 metrów toru pojedynczego (mtp). Wartość prac, które wykona konsorcjum firm SPEC BRUK, SPAW-TOR i PROGREG wynosi ok. 29,7 mln zł netto. Najbliższe tygodnie poświęcone zostaną na dopełnienie wszystkich formalności związanych z przekazaniem placu budowy i przedstawieniem Zamawiającemu harmonogramu prac. Od tego będzie zależeć m.in. etapowanie robót i wprowadzenie ewentualnych ograniczeń w ruchu kołowym.  Prace powinny się rozpocząć w kwietniu.

Zadanie pn. “Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Chorzowskiej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” jest jednym z elementów „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE 2014-2020.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies