„Piątka w przebraniu” wraca do centrum Zabrza

15.05.2020

Coraz bliżej do zakończenia modernizacji torowisk tramwajowych w centrum Zabrza. W najbliższy weekend (16-17.05.2020 r.) likwidowany będzie rozjazd technologiczny i od poniedziałku tramwaje będą kursować między Zaborzem a Biskupicami po nowym torowisku. Tymczasowo jednak będzie to linia nr 29, a nie nr 5. Rozpoczynające się prace w Biskupicach, spowodują bowiem, że „piątka” od Bytomia dojedzie tylko do pętli Biskupice.

W połowie marca przywrócony został ruch tramwajów linii nr 3 do Mikulczyc, ale na trasie linii nr 5 wciąż była przeszkoda, uniemożliwiająca wznowienie ruchu „piątki”.
Problemem była studnia teletechniczna pod jednym z torów w rejonie skrzyżowania ul. Bytomskiej i Stalmacha, i znajdująca się w niej infrastruktura. Po długich miesiącach uzgodnień, ustaleń, prac projektowych i przełączeniowych ostatecznie studnia została zamknięta, i wykonawca ułożył brakujący do wznowienia ruchu fragment toru – informuje Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A. Bardzo podobny problem wstrzymał prace przy budowie nowego łuku torowego łączącego torowisko w ul. Powstańców Śląskich i ul. Wolności. Tu prace wciąż się toczą, choć też dobiegają końca.

Choć do zakończenia wszystkich robót jeszcze nieco brakuje, to układ torowy niezbędny do ruchu linii nr 5 jest gotowy do eksploatacji. Aby tak się stało konieczne jest rozebranie rozjazdu technologicznego przed skrzyżowaniem ul. Bytomskiej z ul. Stalmacha, a do tego niezbędne jest czasowe wstrzymanie ruchu.
Ze względu na to, iż niebawem ruszą prace modernizacyjne na kolejnym fragmencie linii nr 5, tym razem w dzielnicy Biskupice, zdecydowaliśmy, że przy jednym wyłączeniu ruchu nie tylko zlikwidowany zostanie niepotrzebny już rozjazd, ale zamontowany zostanie rozjazd na krańcu następnego odcinka. Chodzi o to, żeby pasażerowie już mogli się przyzwyczajać do nowej organizacji ruchu. W innym przypadku teraz wznowilibyśmy ruch „piątki” na całej jej trasie, a za jakieś dwa tygodnie znów wprowadzali ograniczenia, co powodowałoby dodatkowy chaos – wyjaśnia Andrzej Zowada.

W związku z tym od godz. 04:00 w sobotę 16.05.2020 r. do godz. 03:00 w poniedziałek 18.05.2020 r.:

  • tramwaje linii nr 5 będą kursować wg specjalnych rozkładów jazdy na skróconej trasie: Bytom pl. Sikorskiego – Zabrze Biskupice pętla;
  • uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona jako T-5, kursująca na odcinku: Zabrze Stalmacha – Zabrze Biskupice pętla, zgodnie z tramwajowymi rozkładami jazdy.

Nowe torowisko wzdłuż ul. Religi w Zabrzu czeka na tramwaje Fot. KZN Rail Sp. z o.o.


Od pierwszych kursów w poniedziałek 18.05.2020 r. do odwołania po zabrzańskiej stronie linię nr 5 zastąpi linia nr 29. Organizacja ruchu tramwajowego na połączeniu Bytomia i Zabrza będzie wyglądać w następujący sposób:

  • dwukierunkowe tramwaje linii nr 29 będą kursować w relacji: Zabrze Zaborze pętla – Zabrze Biskupice Zamkowa;
  • tramwaje linii nr 5 będą kursować w relacji: Bytom pl. Sikorskiego – Zabrze Biskupice pętla;
  • tramwaje linii nr 30 będą kursować wg zmienionego rozkładu jazdy na stałej trasie: Bytom pl. Sikorskiego – Zabrze Biskupice pętla;
  • uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona jako T-5, kursująca na trasie: Zabrze Biskupice pętla – Zabrze Goethego.


Prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Zabrzu, wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz z odgałęzieniami” mają zostać ukończone najpóźniej do końca czerwca 2020 r. Roboty budowlane przy realizacji zadania pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Zabrzu, od ul. Zamkowej do ul. Szyb Franciszek wraz z pętlą Biskupice oraz z rozjazdami” rozpoczną się jeszcze w maju. Oba zadania są elementami „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies