Kolejne unijne środki na tramwajowe inwestycje

29.12.2020

To już trzecia część największego w historii spółki Tramwaje Śląskie S.A. projektu inwestycyjnego, która uzyskała dofinansowanie środkami Unii Europejskiej. Dzięki podpisanej właśnie umowie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, do Spółki trafi blisko 40 mln zł unijnej dotacji.

Umowa spółki Tramwaje Śląskie S.A. i Centrum Unijnych Projektów Transportowych dotyczy etapu III „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. Ze względu na trwającą pandemię, umowa podpisana została drogą elektroniczną.

Etap III projektu obejmuje 4 zadania infrastrukturalne związane z przebudową istniejącej infrastruktury na terenie Katowic oraz 3 zadania związane z zakupem specjalistycznych pojazdów technicznych, tj. zakup 3 pojazdów torowych, zakup szlifierki torowej oraz zakup pojazdu specjalistyczno-ratunkowego. Wartość etapu III projektu wynosi blisko 76 mln zł, z czego ponad 61 mln zł to środki kwalifikowane, a dofinansowanie unijne wyniesie niemal 40 mln zł. Środki pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

W ramach etapu II trwają obecnie prace m.in. na ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach – 10.12.2020 r.

– Mamy ogromną satysfakcję z tego, że mimo, iż zmuszeni byliśmy do zmiany zakresu rzeczowego etapu trzeciego naszego projektu inwestycyjnego, zdołaliśmy go dobrze przygotować i uzyskać akceptację ze strony organów europejskich oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wkrótce będziemy ogłaszać pierwsze przetargi na realizację zadań z tego etapu – powiedział Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.


Prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A. Bolesław Knapik podpisujący umowę z CUPT na dofinansowanie etapu II – 26.02.2018 r.

Charakterystyka zadań infrastrukturalnych w ramach etapu III:

  • Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach na odcinku od ul. Korczaka do ul. Wańkowicza (odcinek znajduje się pomiędzy zadaniami realizowanymi w perspektywie finansowej 2007 – 2013). Linia dwutorowa o długości ok. 1200 metrów toru pojedynczego (mtp.).
  • Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Chorzowskiej w Katowicach na odcinku od ul. Złotej do ul. Dębowej. Linia dwutorowa o długości ok. 790 mtp.
  • Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż trasy im. Nikodema i Józefa Renców w Katowicach na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Brackiej (znajduje się pomiędzy zadaniami realizowanymi w perspektywie finansowej 2007 – 2013). Linia dwutorowa o długości ok. 1520 mtp.
  • Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 1 Maja i ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach na odcinku od wiaduktu DK79 do „Baterpolu” (pomiędzy zadaniem realizowanym w perspektywie finansowej 2007 – 2013 oraz zrealizowanym w 2020 r. projektem pn. „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Zawodzie”). Linia dwutorowa o długości ok. 2390 mtp.

– Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko na modernizację infrastruktury tramwajowej to kolejny krok, aby jeszcze bardziej zachęcić mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym osoby z ograniczoną mobilnością, do korzystania z transportu publicznego – podkreśliła Joanna Lech p.o. dyrektora CUPT, a Waldemar Buda, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej dodał: – Dzięki inwestycji Katowice zyskają nie tylko prawie trzy kilometry zmodernizowanych linii tramwajowych, ale również nowe, przebudowane przystanki, które będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Liczymy, że inwestycja zachęci mieszkańców do porzucenia samochodów i częstszego korzystania z komunikacji miejskiej.

Torowisko wzdłuż ul. Religi w Zabrzu zmodernizowane w ramach etapu I – 26.05.2020 r.

Głównym celem projektu jest usprawnienie istniejącego systemu komunikacji publicznej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poprzez zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu tramwajowego. W latach 2017 i 2018 dofinansowanie z POIiŚ otrzymały dwa wcześniejsze etapy projektu spółki Tramwaje Śląskie S.A. – dofinansowanie dla etapu I wynosiło pierwotnie ok. 393 mln zł (później zwiększone do ok. 462 mln zł), zaś dla etapu II ok. 98 mln zł. Część zadań infrastrukturalnych w ramach I i II etapu zostało już zrealizowanych, część prowadzona jest aktualnie, a kolejne będą realizowane w następnych latach. Trwają także dostawy kupionych w ramach zadań taborowych w etapie I nowych niskopodłogowych tramwajów.

Beneficjent: Tramwaje Śląskie S.A.

Projekt: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap III”:

  • Wartość całkowita projektu: 75 823 776,06 zł
  • Wydatki kwalifikowane: 61 348 063,18 zł

Dofinansowanie UE: 39 724 745,54 zł

Nowy wagon typu Moderus MF 10 AC zakupiony w ramach etapu I – 04.08.2020 r.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies