Spotkanie Komisji Torowej w Katowicach

20.06.2011

 W Katowicach miały miejsce obrady Komisji Torowej, zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej przy współpracy Tramwajów Śląskich S. A. oraz KZK GOP. Uczestniczyli w nich  fachowcy – przedstawiciele firm zajmujących się budową torowisk oraz firm komunikacji miejskiej z całego kraju.

     Tematem przewodnim Komisji były doświadczenia z nowymi nawierzchniami torowisk tramwajowych. Modelowym przykładem takiej nawierzchni w rejonie obsługiwanym przez Tramwaje Śląskie S.A. jest zakończona inwestycja na ul. Warszawskiej, na którą ulicę w ramach posiedzenia Komisji zorganizowano również wycieczkę techniczną.  Posiedzenie Komisji Torowej na Śląsku odbyło się nieprzypadkowo. Uczestnicy chcieli poznać aktualną sytuację przed tym, co czeka infrastrukturę tramwajową w aglomeracji śląsko – zagłębiowskiej w najbliższej przyszłości, tj. przed realizacją projektu pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podczas spotkania  prezentacje przedstawili m. in. prof. Kazimierz Kłosek z Politechniki Śląskiej, który mówił o potrzebie i metodach wzmacniania podłoża gruntowego w torowiskach tramwajowych, a także dr Arkadiusz Kwiecień z Politechniki Krakowskiej, który przedstawił temat dotyczący naprawy przymocowania szyny do podłoża za pomocą polimerowego złącza podatnego (elastycznego) ograniczającego emisję drgań.
     Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się panel dyskusyjny  moderowany przez dr Wojciecha Oleksiewicza z Tramwajów Warszawskich. W trakcie panelu wymieniano doświadczenia i formułowano wnioski. Ważne były m.in. takie zagadnienia jak osiągnięcie większej trwałości układu geometrycznego toru i zabudowy torowiska, redukcja poziomu drgań wywoływanych przez ruch tramwajowy, poprawa warunków utrzymania czystości torowisk. Podczas dyskusji mówiono m. in. o zastosowaniu elementów wibroizolacyjnych, skutecznym odwodnieniu torowiska, zaletach i wadach różnych materiałów używanych do budowy torowisk, badaniach i analizie przyjętych rozwiązań, wyciąganiu wniosków i formułowaniu wymagań na etapie przygotowania procedur przetargowych. Zebranie w jedną całość wiedzy i doświadczeń naukowców, firm tramwajowych oraz przedstawicieli firm wykonujących torowiska z całą pewnością było korzystne dla wszystkich uczestników Komisji Torowej, której posiedzenie cieszyło się bardzo dużą frekwencją.

Informacja o wydarzenia również na łamach czerwcowego wydania miesięcznika Silesia Tram News.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies