Prace w Sosnowcu ul. Małachowskiego od 01.02.2021 r. – zmiany na liniach 24, 26 i 27

Podaje się do wiadomości, że od dnia 01.02.2021 r. w związku z rozpoczęciem prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Małachowskiego od ul. Mościckiego do ul. 3 Maja w Sosnowcu” w prowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej polegające na całkowitym wstrzymaniu ruchu w ciągu ul. Małachowskiego oraz wprowadzeniu dwukierunkowego kursowania tramwajów pomiędzy Rondem Zagłębia Dąbrowskiego a ul. 3 Maja przez odcinek jednotorowy w ciągu ul. Sienkiewicza. W związku z rozpoczęciem prac zostaną zmienione rozkłady jazdy na liniach 15, 21, 22, 24, 26 i 27 zgodnie z poniższym:

- linia nr 15 – korekta wybranych kursów w dni robocze,

- linia nr 21 – korekta wybranych kursów w godzinach wieczorno – nocnych,

- linia nr 22 – zmiana obsady taborowej w dni robocze – wprowadzenie pociągu niskopodłogowego,

- linia nr 24 – kursowała będzie na zmienionej trasie: Sosnowiec Ostrogórska – Konstantynów Okrzei,

- linia nr 26 – kursowała będzie na zmienionej trasie: Pogoń Akademiki – Mysłowice Dworzec PKP, z pominięciem przejazdu ul. Małachowskiego,

- linia nr 27 - kursowała będzie w dotychczasowej realcji: Osiedle Zamkowe Pętla – Kazimierz Górniczy Pętla z pominięciem przejazdu ul. Małachowskiego,

- Zostanie uruchomiona tymczasowa linia nr 35 kursująca na trasie: Zagórze Pętla – Milowice Pętla

Uwaga: W związku ze zmianami w przebiegu tras tramwajowych uruchamia się tymczasowy przystanek dla tramwajów jadących w kierunku Dworca PKP, zlokalizowany w ciągu ul. Sienkiewicza za skrzyżowaniem z ul. Kościelną.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies