Przesunięcie przystanku “Szopienice Dwór” kier. Sosnowiec/Mysłowice w stałą lokalizację od 11.06.2021 r.

Podaje się do wiadomości, że od dnia 11.06.2021 r. przywraca się obsługę przystanku „Szopienice Dwór” kierunek Mysłowice/Sosnowiec w stałej lokalizacji (cofa się o około 40 m w kier. Sosnowca/Mysłowic).

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies