Nabór na stanowisko – starszy inspektor ds. organizacyjnych (Chorzów)

Spółka Tramwaje Śląskie S.A.

ogłasza nabór na stanowisko

STARSZY INSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH

w Jednostce Realizującej Projekt pn. „Zintegrowany projekt modernizacji rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I oraz etap II”

przewidziany do realizacji w perspektywie Unii Europejskiej na lata 2014-2020.


Zakres wykonywanych zadań:

 • analiza przebiegu prac wraz z monitorowaniem ich zgodności z przyjętym harmonogramem oraz zapisami umów zawartych z Wykonawcami; reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości,
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych, opinii i ekspertyz oraz innych uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego,
 • uczestnictwo w naradach technicznych, przekazaniach placów budów, odbiorach robót itp.,
 • sporządzanie dowodów OT oraz sprawozdań z realizowanych inwestycji,
 • nadzór i ewidencja polis ubezpieczeniowych, zabezpieczeń należytego wykonania umowy, wydanych warunków technicznych, zawartych umów oraz wszelkich dokumentów potrzebnych do realizacji Projektu,
 • inicjowanie, organizacja i prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie dotyczącym Projektu, zgodnie z obowiązującymi  wymogami,
 • prowadzenie ewidencji poczty przychodzącej i wychodzącej.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie. Dodatkowym atutem będzie wykształcenie średnie techniczne.
 • doświadczenie na podobnym stanowisku (minimum 3 lata).
 • znajomość obsługi komputera, w tym: pakietu MS Office oraz oprogramowania w środowisku WINDOWS.

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy zespole, dyspozycyjność,
 • odporność na stres i działanie pod presją czasu,
 • umiejętność ustalania priorytetów, dotrzymywania terminów oraz planowania i koordynowania pracy własne,
 • znajomość procesu inwestycyjnego,
 • znajomość czytania dokumentacji technicznej i schematów rysunków technicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ustawy o zamówieniach publicznych oraz wymogów formalno-prawnych związanych z działalnością inwestycyjną,
 • zdolności interpersonalne.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na pełen etat w firmie z ponad 100 letnią tradycją,
 • wynagrodzenie oparte o wynagrodzenie zasadnicze plus premie,
 • nagrody: uznaniowe, okolicznościowe, jubileuszowe,
 • benefity: pakiet socjalny (wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, paczki dla dzieci), bezpłatne przejazdy komunikacją miejską organizowaną przez ZTM,
 • dofinansowanie składki na grupowe ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list  motywacyjny,
 • dokument potwierdzający wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Dokumenty należy przesyłać na adres: rekrutacja@tram-silesia.pl w terminie do dnia 06.08.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych zbieranych w celu prowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego będzie spółka Tramwaje Śląskie S.A z siedzibą w Chorzowie. Dane przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować można się pod adresem email: iod24@agileo.it.  Zebrane w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od wyboru kandydata. Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: kadry@tram-silesia.pl oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies