Przebudowa wagonów serii Pt zakończona

26.08.2021

Zakład Usługowo Remontowy spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie zakończył modernizację ostatniego z serii wagonów typu Pt. W wyniku akcji przebudowanych zostało w sumie 10 wagonów.

Pierwsze wagony serii Pt trafiły do spółki Tramwaje Śląskie z Frankfurtu nad Menem w 2010 roku. Ich sprowadzenie wiązało się z planowanymi modernizacjami sieci tramwajowej w ramach projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską. Podstawową zaletą niemieckich wagonów była ich dwukierunkowość, dzięki której mogły być wykorzystywane do obsługi przebudowywanych linii, gdy nie było możliwości dojazdu do pętli. Wadą tych wagonów była ich wysoka podłoga, utrudniająca osobom starszym, niepełnosprawnym czy opiekunom dzieci w wózkach korzystanie z tramwaju.

W ramach projektu inwestycyjnego Spółka zakupiła nowe dwukierunkowe niskopodłogowe tramwaje, dlatego mogliśmy część wagonów serii Pt przebudować, wprowadzając w nich niskopodłogowy człon środkowy. Dzięki temu wagon jest znacznie bardziej przyjazny pasażerom – wyjaśnia Jacek Kaminiorz, Dyrektor Techniczno-Eksploatacyjny. Spośród 15 wagonów serii Pt, którymi dysponuje Spółka, 10 zostało zakwalifikowanych do modernizacji, zaś pozostałe 5 zostanie w swoim pierwotnym kształcie. – W dalszym ciągu dwukierunkowe wagony są nam potrzebne i te pięć wagonów będziemy wykorzystywać głównie do obsługi przebudowywanych linii – dodaje Dyrektor Jacek Kaminiorz.

Pod koniec sierpnia Zakład Usługowo Remontowy spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie oddał do eksploatacji ostatni zmodernizowany wagon, oznaczony jako Ptm. Zakres modernizacji, którą wykonali pracownicy ZUR obejmował m.in.: zabudowę niskopodłogowego członu środkowego, zmianę wyglądu zewnętrznego, montaż nowego napędu z możliwością odzysku energii podczas hamowania, wymianę drzwi i foteli, zastosowanie nowego oświetlenia, systemu informacji pasażerskiej, monitoringu i emisji reklam, a także ładowarek USB umieszczonych w poręczach i ścianach bocznych.

Zakład Usługowo Remontowy realizuje także drugie, niezwykle ważne dla spółki Tramwaje Śląskie zadanie, jakim jest gruntowna modernizacja wagonów serii 116Nd. Prace przy popularnych Karlikach obejmują m.in.: wymianę napędu, instalacji elektrycznej, modernizację pulpitu motorniczego, kompleksowy remont wózków i przekładni napędowych, wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, wymianę płatów drzwi wraz z napędami oraz platformą dla osób niepełnosprawnych, wymianę szyb na przyciemniane, naprawę i lakierowanie pudła, montaż nowych siedzeń pasażerskich czy zabudowę układu klimatyzacji. – Pierwszy wagon po modernizacji wyjechał na tory w lutym tego roku. Na koniec sierpnia licznik zmodernizowanych Karlików wskazuje już trzy. Ostatni z nich właśnie przechodzi testy i we wrześniu powinien trafić do obsługi linii, zaś w naszych halach trwają już prace przy modernizacji dwóch kolejnych wagonów – mówi Dyrektor Techniczno-Eksploatacyjny. Zmodernizowane wagony otrzymały nowe oznaczenie typu – 116Ndm. W planie spółki Tramwaje Śląskie S.A. jest modernizacja wszystkich 17 eksploatowanych Karlików.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies