Budowa linii tramwajowej w Sosnowcu wkracza w kolejny etap – zmiana organizacji ruchu

11.10.2021

Kluczowym elementem budowy nowej linii tramwajowej w Sosnowcu Zagórzu jest tunel pod ul. Braci Mieroszewskich. Pierwsza jego część jest już wybudowana i w czwartek 14.10.2021 r. nastąpi tu zmiana organizacji ruchu, po której rozpocznie się budowa drugiej połowy przyszłego tunelu.

Ostatnie kilka miesięcy na placu budowy linii tramwajowej w sosnowieckim Zagórzu minęło pod znakiem dalszych prac rozbiórkowych i inżynieryjnych. Jednym z ich efektów jest wykonanie kroku milowego, jakim jest udostępnienie kierowcom nowej jezdni ul. Braci Mieroszewskich nad pierwszą częścią obiektu inżynieryjnego, który będzie pełnił rolę tunelu tramwajowego i centrum przesiadkowego. Od najbliższego czwartku, tj. 14.10.2021 r., nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu. Kierowcy pojadą po nowo wybudowanym odcinku wschodniej jezdni, zaś jezdnia zachodnia, na której obecnie odbywa się ruch, zostanie zamknięta.

Zmiana organizacji ruchu w tej okolicy jest konieczna do rozpoczęcia przebudowy drugiej nitki tej drogi i sąsiadującej z nią okolicy starej pętli tramwajowej. W tym drugim przypadku rozpoczęły się już nawet pierwsze prace. Od 2.10.2021 r. nastąpiło wyłączenie starej pętli z ruchu tramwajowego. Dzięki temu generalny wykonawca, konsorcjum firm Eurovia Polska, KZN Rail i Nowak Mosty, mógł już przystąpić do prac rozbiórkowych w tym miejscu. – Tuż za przystankiem Zagórze pętla, czyli ostatnim przystankiem na tej linii, zabudowany został rozjazd tymczasowy, dzięki któremu przy wyłączonej pętli możemy obsługiwać tę trasę wagonami dwukierunkowymi. Do Zagórza jeździ teraz tylko linia nr 35, a linia nr 15 od Katowic kierowana jest do przystanku Pogoń Akademiki – mówi Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Prace na jezdni zachodniej ul. Braci Mieroszewskich, wraz z budową drugiej części tunelu, planowane są do połowy przyszłego roku, stąd kolejnej, ostatniej już zmiany organizacji ruchu w tej okolicy można spodziewać się dopiero w wakacje. W rejonie pętli obecnie wykonawca demontuje starą infrastrukturę. Kolejnym etapem będzie budowa kanalizacji deszczowej. Na początku września wykonawca otrzymał ostatnią decyzję na wycinkę drzew. – Dzięki temu mogliśmy rozpocząć również prace w obszarach, na których do tej pory występowały kolizje z zielenią. Dziś prowadzimy już w tych miejscach roboty ziemne i kanalizacyjne, a także przygotowujemy przyszły pas torowy do zabudowy warstw konstrukcyjnych – wymienia dyrektor kontraktu Robert Wach z Eurovia Polska SA.

Roboty trwają także na innych odcinakach inwestycji. Wzdłuż ul. Rydza Śmigłego i al. Paderewskiego prowadzone są prace torowe polegające na podsypywaniu tłucznia pod nowe podkłady oraz budowa nowego układu trakcji. Wzdłuż ul. Rydza Śmigłego powstaje również nowe oświetlenie. Rozpoczęły się też prace w rejonie ronda Jana Pawła II. Na razie są one prowadzone poza strefą istniejącego pasa drogowego, gdzie wykonano częściowo roboty przezbrojeniowe dla tego terenu tj. nastąpiła przebudowa instalacji teletechnicznych, wodociągu, częściowo wybudowano nową kanalizację, zrealizowano wycinkę drzew i krzewów. Generalna przebudowa wraz ze zmianą geometrii ronda będzie polegać na prawie dwukrotnym zwiększeniu jego obecnej średnicy i wpisaniu wewnątrz nowej pętli tramwajowej. Zasadnicze roboty drogowo-torowe rozpoczną się w przyszłym roku.

Nowa linia tramwajowa przebiegać będzie od dotychczasowej pętli tramwajowej poprzez dwupoziomowe skrzyżowanie z ul. Braci Mieroszewskich (tunelem pod jezdnią), do al. Wolności, przez ul. ks. Blachnickiego i dalej wzdłuż ul. Białostockiej, al. Paderewskiego i ul.  Rydza-Śmigłego do ronda Jana Pawła II, gdzie planowane jest zakończenie trasy pętlą tramwajową. Wartość zadania zgodnie z zapisami umowy wynosi niespełna 88,6 mln zł netto. Inwestycja pn. „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” jest jednym z zadań „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies