Współpraca Tramwajów Śląskich S.A. z WKU w Katowicach

19.08.2011

Wola wzajemnego wspierania się w działaniach promocyjno-informacyjnych stała się początkiem współpracy pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnieńw Katowicach a Tramwajami Śląskimi S.A. i uwieńczona została w sierpnia br. podpisaniem stosownego porozumienia.

 
Na mocy porozumienia prowadzone będą działania mające na celu pozyskanie kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, promowanie wojska i obronności Państwa a także wspieranie przez WKU w Katowicach wszelkich inicjatyw mających na celu promowanie komunikacji tramwajowej na terenie GOP-u. Pod treścią porozumienia swoje podpisy złożyli: Wojskowy Komendant Uzupełnień –  ppłk mgr inż. Piotr Rancia i Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Tramwajów Śląskich S.A. – Tadeusz Freisler.


 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies