Zmiany rozkładów jazdy linii nr 5, 7, 9, 17,39 i 43 od dnia 30.10.2021 r.

Podaje się do wiadomości, że od dnia 30.10.2021 r. w związku z zakończeniem przebudowy torowiska w ciągu ulicy Powstańców w Chorzowie nastąpi zmiana rozkładów jazdy zgodnie z poniższym:

  • Linia nr 9 wprowadzenie nowego rozkładu jazdy na trasie Chorzów Rynek – Chebzie Pętla ,
  • Linia nr 17 wprowadzenie nowego rozkładu jazdy na trasie Chorzów Rynek – Bytom Plac Sikorskiego (wydłużenie kursowania na odcinku Łagiewniki Targowisko – Bytom Plac Sikorskiego) wraz ze zmianą obsady taborowej,

Uwaga: Linia nr 9 będzie obsługiwała przystanek Chorzów Rynek ze stanowiska 3t (tor dla linii 20).

Ponadto w celu utrzymania wzajemnej koordynacji linii tramwajowych wprowadza się zmiany w rozkładach jazdy zgodnie z poniższym:

  • Linia nr 7 zmiana obsady taborowej oraz korekta wybranych kursów,
  • Linia nr 11 zmiana obsady taborowej oraz korekta godzin odjazdów wybranych kursów,
  • Linia nr 39 zwiększenie kursów w celu koordynacji z linią nr 9
  • Linia 5: korekta wybranych kursów w dni robocze
  • Linia 43: korekta wybranych kursów w dni robocze i soboty.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies