Ruszył przetarg na modernizację torowiska do zajezdni w Bytomiu

3.12.2021

To będzie najdłuższy odcinek torów modernizowanych jednorazowo przez spółkę Tramwaje Śląskie w realizowanym aktualnie przez firmę projekcie inwestycyjnym. W środę 1.12.2021 r. ogłoszony został przetarg wykonawczy na prace między centrum Bytomia a zajezdnią w dzielnicy Stroszek.


Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Bytomiu od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do zajezdni Stroszek obejmuje odcinek ok. 14000 metrów toru pojedynczego (mtp), który jest torowiskiem wydzielonym. – Tak długiego odcinka linii tramwajowej za jednym razem jeszcze nie modernizowaliśmy, lecz dzieliliśmy takie zadania na mniejsze odcinki. To jest jednak strategiczna linia prowadząca do zajezdni w dzielnicy Stroszek i musi zostać zmodernizowana jak najszybciej – wskazuje Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A. Przeznaczony do modernizacji odcinek jest linią niemal w całości dwutorową. – Przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego jest jednak krótki fragment, nieco ponad stumetrowy, gdzie linia jest jednotorowa. W ramach tej inwestycji linia jednotorowa zostanie zastąpiona dwutorową, a tym samym zlikwidowane zostanie to wąskie gardło – podkreśla Andrzej Zowada.

Odcinek przeznaczony do przebudowy obejmuje torowisko wzdłuż ulic: Tarnogórskiej, Strzelców Bytomskich oraz Władysława Łokietka wraz z pętlą tramwajową przy zajezdni Stroszek. W ramach inwestycji dwutorowa linia tramwajowa wybudowana zostanie w technologii klasycznej na podkładach strunobetonowych, zaś przejazdy torowo-drogowe i przejścia przez torowisko powstaną z użyciem prefabrykowanych płyt torowych. Przebudowany zostanie układ zasilania wraz ze słupami i siecią trakcyjną. Wybudowane zostaną nowe perony tramwajowe, zamontowane elektrycznie sterowane i podgrzewane zwrotnice oraz system smarownic minimalizujący hałas. – Wykonawca ma również zamontować kilka tzw. przelotek, czyli przejazdów międzytorowych, umożliwiających tramwajom zmianę toru. To ważne na tak długim odcinku, gdyż daje możliwość wprowadzania na danym fragmencie linii ruchu mijankowego na wypadek jakichkolwiek utrudnień w ruchu, pozwalając omijać nieprzejezdne miejsce – wyjaśnia rzecznik tramwajowej Spółki.

Termin składania ofert w przetargu określony został na 3.01.2022 r. Wybrany wykonawca będzie miał 14 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację całego zadania, a prace mają być prowadzone przy utrzymanym ruchu tramwajów po jednym torze. Zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do zajezdni Stroszek” jest jednym z elementów „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE 2014-2020.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies