Nabór na stanowisko – inspektor ds. pracowniczych (Chorzów)

Spółka Tramwaje Śląskie S.A.

ogłasza nabór na stanowisko

INSPEKTOR DS. PRACOWNICZYCH

(miejsce pracy Chorzów)

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników Spółki (w tym akt osobowych),
 • prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie:
  -  zatrudniania i zwalniania pracowników oraz zmian warunków umów o pracę,
  – uprawnień pracowników do dodatku stażowego i nagród jubileuszowych oraz nagród rzeczowych,
  – szkoleń i kursów oraz innych spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji oraz aktualizacji    koniecznych uprawnień,
  – spraw emerytalno – rentowych, świadczeń przedemerytalnych i rehabilitacyjnych,
  – spraw związanych z absencją pracowniczą oraz opieką profilaktyczną,
  – wypadków w drodze do pracy i z pracy;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu aktualnie zatrudnionym pracownikom, a także byłym pracownikom Spółki,
  prowadzenie dokumentacji w zakresie zatrudnienia pracowników w szczególnym charakterze oraz elektronicznego przekazywania danych do ZUS (obsługa programu Płatnik),
 • obsługa administracyjna systemu ocen okresowych pracowników,
 • terminowe wprowadzanie danych do systemu komputerowego IMPULS,
 • tworzenie informacji kadrowej,
 • prowadzenie archiwum kadrowego.
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w firmie z ponad 100 letnią tradycją,
 • wynagrodzenie oparte o wynagrodzenie zasadnicze plus premie,
 • nagrody: uznaniowe, okolicznościowe, jubileuszowe,
 • benefity: pakiet socjalny (wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci
 • i młodzieży, paczki dla dzieci), bezpłatne przejazdy komunikacją miejską organizowaną przez ZTM,
 • dofinansowanie składki na grupowe ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem,
 • komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Dokumenty należy przesyłać na: rekrutacja@tram-silesia.pl w terminie do 25.02.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych zbieranych w celu prowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego będzie spółka Tramwaje Śląskie S.A z siedzibą w Chorzowie. Dane przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować można się pod adresem email: iod24@agileo.it.  Zebrane w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od wyboru kandydata. Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: kadry@tram-silesia.pl oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies