Torowisko wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu do modernizacji – umowa podpisana

28.04.2022

W czwartek 28.04.2022 r. podpisana została umowa między spółką Tramwaje Śląskie S.A. a generalnym wykonawcą robót modernizacyjnych torowiska wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu. Gdy prace się zakończą, po nowych torach pojadą niskopodłogowe tramwaje.

W ramach prowadzonego przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. postępowania przetargowego, wykonawcą zadania pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu, od ul. gen. Andersa do ul. Orląt Lwowskich (dobudowa drugiego toru)” wybrane zostało konsorcjum firm: Silesia Invest z Gliwic, SPAW – TOR z Krakowa i GROTEX z Zabrza. Firmy te zdecydowały się na realizację inwestycji za blisko 39,8 mln zł netto (niemal 49 mln zł brutto).

W czwartek 28.04.2022 r. w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, w obecności Prezydenta Sosnowca, przedstawiciele spółki Tramwaje Śląskie S.A. i lidera konsorcjum – firmy Silesia Invest podpisali umowę, zgodnie z którą termin realizacji całości prac określony został na 12 miesięcy. Zadanie obejmuje gruntowną przebudowę ok. 3,5 km odcinka istniejącej linii jednotorowej, z której ponaddwukilometrowy fragment zyska drugi tor.

– Systematycznie poprawiamy jakość infrastruktury tramwajowej. Modernizacja linii wzdłuż ulicy Wojska Polskiego, w połączeniu z właśnie trwającą przebudową linii wzdłuż ulic Andersa i 1 Maja to będzie zupełnie nowa jakość podróżowania. Poprawimy również bezpieczeństwo pieszych, likwidując na Pawiaku jak i w rejonie ulicy Niweckiej wsiadanie i wysiadanie bezpośrednio na drogę – powiedział Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Nowe tory oznaczają także nowy tabor, co podkreślał Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A. – Zarówno te prace na ulicy Wojska Polskiego, jak wspomniana przez Pana Prezydenta modernizacja infrastruktury wzdłuż ulic Andersa i 1 Maja spowodują, że do eksploatacji kursujących tam linii będziemy mogli skierować nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje. W całym naszym projekcie inwestycyjnym działamy wielopłaszczyznowo, inwestując jednocześnie w infrastrukturę torową, sieciową i przystankową, jak i w wagony oraz techniczne pojazdy specjalistyczne.

W efekcie modernizacji na fragmencie od skrzyżowania w Dańdówce przez wiadukt nad torami kolejowymi stacji Sosnowiec Dańdówka do przystanku Niwka Pawiak powstanie linia dwutorowa, zaś na odcinku od przystanku Niwka Pawiak do wiaduktu nad ul. Orląt Lwowskich wybudowana zostanie linia jednotorowa, z mijanką w rejonie przystanku Niwka Kościół. Wydzielone torowisko wykonane zostanie w technologii klasycznej na podkładach strunobetonowych ze sprężystym mocowaniem szyn. W rejonie skrzyżowań i przejazdów torowo-drogowych w większości zastosowane zostaną prefabrykowane płyty torowe z szynami montowanymi w komorach za pomocą mas poliuretanowych. Powstaną nowe perony przystankowe, posadowione zostaną nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe z nową siecią, przebudowany zostanie układ zasilania oraz instalacje podziemne, zabudowane zostaną elektrycznie sterowane i ogrzewane zwrotnice. Ta inwestycja, dla której dziś następuje podpisanie umowy, to ostatnie z grupy zadań infrastrukturalnych na terenie Sosnowca, które Spółka założyła do realizacji w tej perspektywie unijnej. Należy tu pogratulować Zarządowi Spółki skutecznego dążenia do realizacji celów mimo napotykanych trudności, a wiemy, że to nie ostatnie słowo Tramwajów Śląskich, bo firma już pracuje nad projektem, dla którego będzie się ubiegać o unijne środki z nowej perspektywy finansowej – zaznaczał Mateusz Rykała, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Zadanie jest jednym z elementów „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE 2014-2020.

Na zdjęciu grupowym stoją (od lewej): Henryk Kolender Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy Spółki Tramwaje Śląskie S.A.; Mateusz Rykała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Tramwaje Śląskie S.A.; Bolesław Knapik, Prezes Zarządu Spółki Tramwaje Śląskie S.A. Arkadiusz Chęciński, Prezydent Sosnowca; Agnieszka Czapla Prezes Sosnowieckich Inwestycji; Jarosław Szmitka, Prezes Zarządu Spółki Silesia Invest.

Zdjęcia: UM Sosnowiec

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies