Umowa na modernizację torowiska na ul. Wolności w centrum Zabrza podpisana

9.01.2023

Na tę inwestycję wyczekiwali nie tylko pasażerowie tramwajów, ale także motorniczowie, kierowcy i okoliczni mieszkańcy. W poniedziałek 9 stycznia podpisana została umowa z generalnym wykonawcą prac modernizacyjnych torowiska wbudowanego w jezdnię ulicy Wolności w centrum Zabrza.

Zadanie przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wolności w Zabrzu obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Miarki do posesji przy ul. Wolności 203-205. Jest elementem, realizowanego przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A., „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską. W postępowaniu przetargowym wpłynęło 7 ofert, a za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy TOR-KRAK Sp. z o.o. wartości niemal 10 mln zł netto (blisko 12,3 mln zł brutto).

W poniedziałek 9 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zabrze, w obecności prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik strony podpisały umowę na realizację zadania, zgodnie z którą generalny wykonawca ma 7 miesięcy na realizację całości prac. – To niezwykle oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, choć trudna do realizacji. Pomimo tego, że będziemy musieli zmierzyć się z czasowymi utrudnieniami, to jestem przekonana, że wszyscy czekaliśmy na ten remont. Modernizacja umożliwi ruch tramwajów niskopodłogowych, co ułatwi korzystanie z komunikacji seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. W znaczącym stopniu poprawi także bezpieczeństwo i komfort kierowców – podkreśliła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Na zdjęciu od lewej: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Henryk Kolender i Prokurent Dyrektor Techniczno-Eksploatacyjny Jacek Kaminiorz

W imieniu spółki Tramwaje Śląskie S.A. umowę podpisali: Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Henryk Kolender i Prokurent Dyrektor Techniczno-Eksploatacyjny Jacek Kaminiorz, zaś stronę generalnego wykonawcy reprezentował Prezes Zarządu TOR-KRAK Sp. z o.o. Wiesław Niedziela. – Inwestycja prowadzona będzie przy całkowitym wstrzymaniu ruchu tramwajów, co skutkuje szeregiem utrudnień w organizacji ruchu tramwajowego, ale także w organizacji naszej pracy. Będziemy musieli między innymi przenieść zaplecze techniczne gliwickiej zajezdni do zajezdni w Bytomiu, która to tymczasowo stanie się domem dla tramwajów kursujących w Zabrzu i okolicy. Bardzo liczymy na duże zaangażowanie, koordynację i współpracę ze strony Miejskiego Zarządu Dróg oraz na to, że prace zrealizowane zostaną w zapisanym terminie – powiedział dyrektor Henryk Kolender.

– Specjalizujemy się w remontach infrastruktury tramwajowej. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by zadanie zrealizować w terminie i przy możliwie jak najmniejszych utrudnieniach dla mieszkańców – dodał prezes Wiesław Niedziela.

Na zdjęciu: Prezes TOR-KRAK Wiesław Niedziela

Modernizacją objęty zostanie odcinek dwutorowej linii tramwajowej wbudowanej w jezdnię ul. Wolności o długości ok. 670 m. (tj. ok. 1340 metrów toru pojedynczego). Inwestycja obejmie m.in.: demontaż starej infrastruktury torowej i sieciowej wraz z frezowaniem nawierzchni jezdni, wykonanie prac ziemnych, budowę układu odwodnienia torowiska, przebudowę układu zasilania, przebudowę kolizji infrastruktury podziemnej, wykonanie warstw konstrukcyjnych pod torowiskiem, ułożenie torowiska w technologii prefabrykowanych płyt betonowych z elastycznym montażem szyn w komorach oraz odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni.

Do trzech tygodni po podpisaniu umowy plac budowy zostanie formalnie przekazany generalnemu wykonawcy. Wstrzymanie ruchu tramwajowego nastąpi w momencie, gdy generalny wykonawca będzie gotów do przystąpienia do prac demontażowych. Wówczas przedstawione zostaną zmiany w organizacji ruchu tramwajowego oraz szczegóły dotyczące autobusowej komunikacji zastępczej.

Zdjęcia: UM Zabrze Paweł JaNic Janicki oraz Tramwaje Śląskie S.A.

Tramwaj na ul. Wolności w Zabrzu

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies