Zerwana umowa z wykonawcą prac w Mysłowicach

9.01.2023

Konsorcjum firm NDI z Sopotu nie jest już generalnym wykonawcą prac modernizacyjnych infrastruktury tramwajowej w centrum Mysłowic. W poniedziałek 2 stycznia 2023 roku spółka Tramwaje Śląskie S.A. wypowiedziała umowę z nierzetelnym wykonawcą.


Inwestycja w Mysłowicach obejmuje ulice: Bytomską, Starokościelną, Szymanowskiego i Powstańców a realizowana była dotąd przez tego samego wykonawcę w dwóch zakresach – tramwajowym i miejskim. Wybrane w postępowaniu przetargowym konsorcjum firm NDI z Sopotu nie poradziło sobie jednak z realizacją zadania.

Zgodnie z zapisami umowy podpisanej w maju 2021 r., całość robót w obu zakresach miała zostać wykonana do 30 września 2022 r. Uznając zgłaszane przez wykonawcę obiektywne przyczyny opóźnień na placu budowy, spółka Tramwaje Śląskie S.A. już wcześniej podpisała z generalnym wykonawcą aneks terminowy, przesuwający termin realizacji zadania w zakresie tramwajowym na 5 grudnia 2022 r. – Wykonawca miał zatem w sumie niemal 19 miesięcy na wykonanie zadania. Tymczasem po tym okresie, stan realizacji prac szacujemy na około 30%. To zadanie jest elementem projektu dofinansowanego środkami unijnymi i musi zostać zrealizowane oraz rozliczone do końca 2023 roku. W przeciwnym razie stracimy unijne fundusze. Pomimo wielu działań z naszej strony w stosunku do wykonawcy, tempo prac było dalece niewystarczające, dlatego Zarząd Spółki podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy – informuje Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Jednocześnie spółka Tramwaje Śląskie S.A. naliczyła generalnemu wykonawcy karę finansową wynikającą z zapisów umowy oraz wezwała firmę NDI do przystąpienia we wtorek 10 stycznia do inwentaryzacji wykonanych robót.

Po wykonaniu wszystkich prac inwentaryzacyjnych i przygotowaniu stosownej dokumentacji ogłoszony zostanie ponownie przetarg na wyłonienie wykonawcy prac w celu dokończenia realizacji inwestycji.

Zadanie w zakresie tramwajowym obejmuje przebudowę blisko półtorakilometrowego odcinka linii tramwajowej, która biegnie w jezdni ulic: Bytomskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Powstańców wraz z dobudową drugiego toru oraz pętli w sąsiedztwie dworca kolejowego i torowiska wydzielonego do mostu nad Przemszą. W sumie to prawie 5 kilometrów toru pojedynczego.

Zadanie jest elementem realizowanego przez Tramwaje Śląskie S.A. „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies