Umowa na przebudowę torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach podpisana

27.01.2023

W dniu 25.01.2023 r.  przedstawiciele spółki Tramwaje Śląskie S.A. podpisali umowę z firmą KZN Rail  Sp. z o.o. z Krakowa na wykonanie robót budowlanych w katowickiej dzielnicy Szopienice.


W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa układu torowo – drogowego, tj.: wykonane zostanie torowisko tramwajowe dwutorowe na odcinku ok. 600 mb (tj.  ok.1185 mtp), w tym przebudowane zostaną:
  • przejazdy drogowe z zastosowaniem technologii bezpodsypkowej z nawierzchnią wykonaną z prefabrykowanych płyt torowych,
  • dojazd do obiektu technicznego z zastosowaniem technologii podsypkowej z nawierzchnią z prefabrykowanych płyt nakładkowych,
  • jezdnia, co wynika z przebudowy torowiska tramwajowego oraz  budowy przystanku typu „wiedeńskiego” w ciągu ul. Obrońców Westerplatte,
  • sygnalizacja świetlna z uwzględnieniem priorytetu przejazdu dla tramwajów oraz odtworzone zostaną istniejące elementy sterowania sygnalizacją świetlną
oraz  przeprowadzony zostanie remont mostu nad rzeką Rawą.
Zgodnie z podpisaną umową inwestycja powinna zostać zrealizowana w ciągu 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 25.08.2023 r.
Wartość inwestycji to 8.090.000,00 zł netto, tj. 9.950.700,00 zł brutto.

Fot. KZN Rail Sp. z o.o.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies