Wstrzymanie ruchu tramwajowego wzdłuż ul. Wolności w Zabrzu od dnia 13.2.2023 r.

Podaje się do wiadomości, że w związku z rozpoczęciem realizacji Zadania nr 8.2 pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania z ul. J. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. K. Miarki” skutkującego wstrzymaniem ruchu tramwajowego wprowadza się zmiany w rozkładach jazdy linii tramwajowych nr: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 30 obowiązujące od dnia 13.02.2023 r.

Wprowadzone zmiany od dnia 13.02.2023 r. zakładają:

  • Linie nr 1, 2, 4 – zawieszenie kursowania,
  • Linia nr 3 – wprowadzenie nowego rozkładu jazdy na trasie Zabrze Makoszowy pętla – Zabrze Biskupice pętla;
  • Linia nr 5 – uruchomienie linii na trasie Bytom Pl. Sikorskiego – Zaborze Lompy pętla/Ruda Śl. Chebzie pętla;
  • Linia nr 9 – korekta kursów;
  • Linia nr 30 – uruchomienie linii w dni robocze szkolne na trasie Bytom Pl. Sikorskiego – Zabrze Biskupice pętla.


UWAGA:

Dodatkowo od dnia 11.02.2023 r. wprowadza się nowy rozkład jazdy linii 10 zakładający korektę wybranych kursów w celu zapewnienia prawidłowej koordynacji z innymi liniami.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies