Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej od dnia 15.05.2023 r. na linii 7, 9 i 17.

Podaje się do wiadomości, że w związku z rozpoczęciem realizacji kolejnego etapu prac pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Katowickiej, od granicy z Chorzowem do ul. Żołnierskiej” skutkującego wstrzymaniem ruchu tramwajowego wzdłuż ulicy Katowickiej w Świętochłowicach od skrzyżowania z ul. Żołnierską do przystanku Świętochłowice Gazownia wprowadza się zmiany w rozkładach jazdy linii tramwajowych nr: 7, 9 i 17 obowiązujące od dnia 15.05.2023 r.

Wprowadzone zmiany od dnia 15.05.2023 r. zakładają:

  • Linia nr 7 – kursowanie na skróconej trasie: Katowice Zawodzie Zajezdnia – Chorzów Batory Zajezdnia,
  • Linia nr 9 – kursowanie wagonami dwukierunkowymi na skróconej trasie: Bytom Plac Sikorskiego – Świętochłowice Zgoda Skrzyżowanie,
  • Linia nr 17 – kursowanie wagonami dwukierunkowymi na skróconej trasie: Bytom Plac Sikorskiego – Bytom Łagiewniki Targowisko.

Od dnia 15.05.2023 r. ZTM uruchomi autobusową komunikację zastępczą nr T-7 kursującą na trasie Chorzów Batory Zajezdnia – Bytom Łagiewniki Targowisko oraz zmodyfikuje rozkłady istniejącej linii autobusowej komunikacji zastępczej nr T-9, która kursować będzie na zmienionej trasie Chorzów Rynek – Świętochłowice Zgoda Skrzyżowanie.

 

 
Eko = logicznie
Podróż bez spalin!
ekologia na szynach
 
Polityka cookies